Krav på höjda hyror i Götenebostäder

Allmännyttiga Götenebostäder vill höja hyran med 2,1 procent från och med 1 januari 2017. Bolaget anser att ökade kostnader, bland annat för förvaltning och för kommunens borgensavgift och avkastningskrav, motiverar höjningen.

– Vi vet att kommunens styrning av Götenebostäder höjer kostnaderna. Där har politikerna ett stort ansvar. Samtidigt går det bra för svenska fastighetsägare nu, med extremt låg ränta och inflation. Det sänker bolagets kostnader. Det måste komma hyresgästerna till del i form av låga hyreshöjningar, säger Håkan Skött, förhandlare på Hyresgästföreningen.

En tvårummare på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 4 865 kronor i månaden skulle med bolagets krav få en höjning på 102 kronor i månaden.

Förhandlingen startar den 14 november.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Håkan Skött, förhandlare
Telefon 070 – 653 98 73

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722 – 11 65 41