Internationell demokratikonferens i Uppsala

Den 11-13 november i år arrangeras för tionde gången Freja forum, en internationell mötesplats för jämställdhet, demokrati, mångfald och dialog. Denna gång hålls forumet på UKK i Uppsala. Dagarna ägnas åt intressanta seminarier, workshops, utställningar, föreläsningar och kulturaktiviteter.

Förra året hölls Freja forum i Kosovos huvudstad Pristina men i år har Hyresgästföreningen region Aros-Gävle tagit "Balkans Almedalen" till Uppsala. På konferensen nu till helgen arrangeras bland annat seminarier med rubriker som Migration som ett resultat av fattigdom och låg levnadsstandardoch Levnadsvillkor för unga människor i Europa.

Bland deltagarna återfinns forskare, aktivister, studenter, entreprenörer och politiker som har det gemensamt att de har ett starkt engagemang för frågor som rör demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

- Freja forum har genom åren betytt mycket för de ideella folkrörelserna och demokratiseringen på västra Balkan. Samtidigt är det faktum att vi har så många unga deltagare ett tecken på att vi även i framtiden kommer att kunna skapa mötesplatser för demokratiutveckling, säger Margareta Eklund från Freja Forum.

Till konferensen väntas närmare 70 internationella gäster från runt om i Europa och över 200 deltagare toalt. Enligt Margareta Eklund är många av deltagarna unga män och kvinnor som på ett eller annat sätt engagerat sig i frågor som rör demokratiutvecklingen och levnadsvillkoren i sina hemländer.

Läs mer om programmet på http://www.frejaforum.com/

Kontaktpersoner:

Margareta Eklund, 070 – 30 30 962

Alexander Kuzmicki, 070 - 975 90 29