AB Bostäder vill ha höjda hyror

AB Bostäder i Borås vill höja hyrorna från den 1 januari 2017 enligt ett intervall mellan 80-125 kronor i månaden beroende på område och om det är vanlig hyresrätt eller studentboende. Sett till hela beståndet motsvarar det en höjning med i genomsnitt två procent. Ett högt krav givet allmänt gynnsamma förhållanden för bolaget, menar hyresgästföreningens förhandlare.

– Många hyresgäster har det svårt ekonomiskt. Att minska deras köpkraft är inte bra för Sverige. För fastighetsägarna är situationen en annan. Det blir bara bättre och bättre. Framtiden ser ljus ut. Fallande räntor har skapat ett bra utrymme trots prisökningar i vissa led. Inflationen är historiskt låg något som inte bedöms förändras inom den närmaste tiden. Mot bakgrund av detta ter sig AB Bostäder i Borås höjningskrav som högt, menar Ann-Christin Josefsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen anser att AB Bostäder kan göra mer med befintliga resurser, något som måste vägas in när parterna sätter sig ned vid förhandlingsbordet.

– AB Bostäder vill höja hyran för att vissa taxor kommer att höjas och för att personalen blir dyrare. Vi anser att höja hyran inte är den enda och bästa lösningen. Vi vill se en hyresvärd som gör mer för befintliga resurser med hyresgästen i fokus. Förutsättningar finns, konstaterar Ann-Christin Josefsson.

För en genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 5121 kronor i månaden skulle två procent motsvara en höjning med 102 kronor i månaden.

Förhandlingarna inleds den 15 november 2016.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ann-Christin Josefsson, förhandlare

Telefon 0702 12 57 66

Hyresgästföreningens regionala pressjour

0722 – 11 65 41