Skurupshem vill höja hyran

Skurupshem har begärt förhandlingar om nästa års hyror. Bolaget begär att få genomföra höjningar på 2,5 procent från den 1 januari 2017.

– Kravet från Skurupshem är högt, faktiskt det högsta kravet hittills under den här förhandlingsperioden. Vi kommer att gå igenom det ekonomiska underlag vi fått av Skurupshem. Därefter kan vi sätta oss ner och börja förhandla, säger Joakim Lund, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

För ytterligare information kontakta:
Joakim Lund, förhandlingsledare, 0704-71 43 19
Anna Eriksson, kommunikatör, 0704-71 43 33