Värmlands första hyresförhandling är klar och det blir ingen höjning.

Det blir ingen hyreshöjning för hyresgästerna hos Grums hyresbostäder AB. Det goda ekonomiska läget för Sveriges bostadsbolag med låga räntor och bolagets långsiktiga arbete har lagt grunden för överenskommelsen. Överenskommelsen bekräftar den analys som hyresgästföreningen gjort inför förhandlingen.

Grums. Grums hyresbostäder AB kommer inte höja sina hyror under 2017, det finns helt enkelt inte något behov att göra det enligt bolaget. Hyresgästföreningen välkomnar Grums hyresbostäder AB:s beslut som de tycker visar på att bolaget tar ett stort ansvar för hyresgästerna och samhällsutvecklingen.

- Vi tycker det är både ett bra och klokt beslut av Grums hyresbostäder AB. Det här visar att det inte finns något egensyfte att höja hyresgästernas hyror varje år. Istället har bolaget arbetat långsiktigt med sin förvaltning och ekonomi, vilket visar på ett stort ansvarstagande från bolagets sida. Detta kommer nu hyresgästerna till godo, säger Anna Nykvist Förhandlare på Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen tycker Grums hyresbostäder AB:s beslut skickar en viktig signal till andra aktörer på bostadsmarknaden i Värmland. Bolagets beslut att inte höja hyrorna under 2017 bekräftar nämligen den analys som Hyresgästföreningen gjort inför årets hyresförhandlingar.

- Vi har ett ekonomiskt gynnsamt läge för Sveriges bostadsbolag och då finns det ingen anledning att begära höga hyreshöjningar. Dagens uppgörelse bekräftar den analysen och de förväntningar vi har på årets hyresförhandling, säger Anna Nykvist

Kontaktperson:

Anna Nykvist
Förhandlare Hyresgästföreningen
010 - 459 15 88