​Avtal klart om hyrorna 2017 hos Värmdö bostäder

Förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen region Stockholm och Värmdö bostäders avseende hyrorna 2017 är nu avslutade. Det blir en hyreshöjning på 0,7 procent från den 1 januari 2017. Bolaget yrkade på en höjning på 1,5 procent från 1 januari 2017 på grund av höjda kommunala taxor.

Vid hyresförhandlingen träffades även en separat uppgörelse om kommande upprustningar i delar av beståndet. Under år 2017 utgör dessa 10 procent av det totala lägenhetsbeståndet om 2 060 lägenheter. Berörda lägenheter får 0 procent i årlig hyreshöjning 2017. Detta betyder att den totala hyreshöjningen för Värmdö bostäder 2017 uppgår till 0,63 procent från 1 januari. För en trerummare innebär detta en hyreshöjning på ungefär 45 kronor i månaden.

Eftersom höjningen 2016 var 0,65 procent från 1 april, blir den genomsnittliga årliga höjningen 0,57 procent för åren 2016–2017.

– Det är glädjande att Värmdö bostäder nu har förutsättningar för ambitiösa och nödvändiga renoveringar med ett väl fungerande samrådsförfarande. Det uppskattas av såväl berörda hyresgäster som bolaget, säger Per Björklind, förhandlingschef, Hyresgästföreningen region Stockholm.

För mer information, kontakta:

Per Björklind
Förhandlingschef
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-250 93 75

Harry Eskonniemi
Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation
070-723 96 90

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-7980884