Hyresmarknadskommittén rekommenderar tidsfrist i årets hyresförhandlingar

Hyresmarknadskommittén, HMK, går idag ut med rekommendationer till förhandlare i de allmännyttiga bostadsföretagen och Hyresgästföreningen. Syftet är att effektivisera de lokala förhandlingarna.

I våras lade regeringens förhandlingsledare Claes Stråth fram förslag på hur hyressättningen kan utvecklas. En åtgärd var att införa tidsfrist i de årliga hyresförhandlingarna. De kommer införas våren 2017 i den gemensamma centrala rekommendationen till förhandlingsordning som finns mellan bransch- och intresseorganisationen SABO och Hyresgästföreningen. Men HMK rekommenderar att tidsfristen ska användas redan nu.

- Det känns tillfredsställande att vi nu gemensamt tar ytterligare steg för att utveckla arbetet med hyressättning. Ingen mår bra av ovisshet utan det är bra för både hyresgäster och fastighetsägare att vi kommer överens om hyresnivåerna inom en rimlig tid, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

- Det är viktigt för våra medlemsföretag att förhandlingarna inte dras i långbänk. Bolagen behöver i god tid kunna planera underhåll och andra nödvändiga åtgärder som ska genomföras kommande år, säger Anders Nordstrand, vd för SABO.

Tidsfristen är på tre månader och löper från det första förhandlingsmötet då bostadsbolagets yrkande om ny hyresnivå presenteras. 

För att ge ytterligare stöd åt förhandlarna på båda sidor kommer SABO och Hyresgästföreningen ta fram en guide för effektivare hyresförhandlingsprocess.

HMK är ett partssammansatt organ gemensamt för Hyresgästföreningen och SABO.

Kontakt SABO:

Chris Östlund, Chef Ekonomi och Finans SABO 076-0520487

Charlotta Lundström, pressansvarig SABO 070-7212011

Kontakt Hyresgästföreningen:

Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen 070-6230215

Anna Wennerstrand, presschef Hyresgästföreningen 076-798 08 74