Karlskogakvinnor i ledningen för Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen region Mitt, som omfattar Örebro län, Värmland, Sörmland och Dalarna, höll sitt årsmöte söndagen den 24 april i Örebro på City konferenscenter. Helena Frisk, Karlskoga, omvaldes till ordförande för regionen. Marianne Svensson, också från Karlskoga, omvaldes till styrelsen. Marianne är också vice ordförande. Övriga i styrelsen blev: Hans Linke, Sköldinge, Eva Sten, Örebro, Pekka Ovaska, Falun, Anders Hördin, Katrineholm, Katharina Sjöström, Mora, Kim Jansson, Mariefred och Anders Brandt, Stallarholmen.

Flera motioner hade lämnats in till årsmötet, bland annat om att utse ungdomsansvariga, att ge bättre IT-stöd till föreningarna och att förbättra informationen om resultaten efter hyresförhandlingarna.

Årsmötet antog ett uttalande som där man underströk att nu finns chansen att ge Sverige en stark bostadsminister. Bostadspolitiken måste få den röst och den tyngd som den förtjänar. Den nya bostadsministern ska ha tydliga mandat, knytas närmare till finansdepartementet, men ges ett eget departement med skickliga och drivande medarbetare. Och framför allt: Se till att involvera aktörerna på bostadsmarknaden ännu mer i den praktiska utformningen av politiken. En ny bostadspolitik måste ta bort de orättvisa skatteförhållandena mellan boendeformerna och ge investeringsstöd för nyproduktion av hyresrätter. Med en ny och kraftfull bostadspolitik skulle människor få bra bostäder till rimliga hyror, sysselsättningen skulle öka med ökad byggnation och integrationen skulle också förbättras om bostadsbristen kunde byggas bort. Kort sagt – vi skulle få ett bättre Sverige!