Nya möjligheter till inflytande i Eda

Att Hyresgästföreningen har kunskaper som är värdefulla visade sig vid ett politikermöte i Eda kommun. Tanken med mötet var att få höra vilka bostadspolitiska idéer som partierna som leder kommunen har men också att få berätta om vad Hyresgästföreningen gör och kan bidra med.

Eda kommun består av tre tätorter, Charlottenberg, Åmotsfors och Koppom. I Charlottenberg finns bland annat ett shoppingcenter vid gränsen till Norge och där jobbar många ungdomar som behöver små billiga lägenheter.

- Som det är nu söker sig ungdomarna till Arvika eftersom hyrorna är lägre där, så i Charlottenberg har det byggts nya lägenheter och fler är planerade men det är inte bestämt var, säger Håkan Jivesand, verksamhetsutvecklare i Hyresgästföreningen.

Vid nybyggnation är det inte bara husen som ska byggas, det finns många andra saker som tillkommer, till exempel cykelvägar och kollektivtrafik, en fråga där Hyresgästföreningen har ett perspektiv som kommunen annars kan missa.

- Vi vill vara med och se på utemiljön, hur det blir tryggt, säkert och trivsamt, säger Håkan Jivesand.

En annan fråga som kom upp var ombyggnation där Hyresgästföreningen kan erbjuda kunskap och förslag på arbetssätt där hyresgästerna är involverade redan från början, något som skulle leda till mindre osäkerhet och konflikter som både kan fördyra och fördröja en ombyggnation.

- Bostadsbolaget har en ny VD som var väldigt intresserad av att få ta del av vår kunskap, säger Håkan Jivesand.

Förutom Håkan Jivesand deltog Rutt Karlsson, Liv Myre och Liselotte Klarsröm från Hyresgästföreningen Eda. För Håkan var det första gången han genomförde ett politikermöte i Hyresgästföreningens namn, men inte det sista. En träff med oppositionen i Eda är planerad till i höst och fler kommuner har redan visat intresse. Ett samarbete med Eda kommun kan redan ses vara inlett.

Nya

- Vi var inte oense om någon fråga, avslutar Håkan. Möjligtvis om hur högt arkitekturen ska prioriteras, politikerna och bostadsbolaget ser inte det som någon prioritet.