Läget i hyresförhandlingarna: Yrkanden och överenskommelser per 20 januari 2011

Allmännyttan*

Antal företag med yrkande 202

Antal lägenheter med yrkanden 603 121

Vägt yrkande för dessa lägenheter 3,43%

Antal företag med överenskommen hyra 139

Antal lägenheter med överenskommen hyra 315 620

Vägd hyresförändring för dessa 2,13%

Vägd hyresförändring helår 1,99%

* I Allmännyttiga företag ingår här också stiftelser som kontrolleras av kommun

I bifogade fil hittar du samtliga yrkanden och överenskommelser som gjorts mellan Hyresgästföreningen, de kommunala bostadsbolagen och de privata fastighetsägarna i hela Sverige fram till den 20 januari 2011. För mer information om hur vi förhandlar kan du gå in här:

http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/vad_gor_vi/Sidor/vi-forhandlar-din-hyra.aspx

För mer information, kontakta:

Göran Svensson, förhandlingsansvarig 070-301 60 43