Läget i årets hyresförhandlingar: Första hyresöverenskommelserna presenterade

Första överenskommelserna i förhandlingarna om 2017 års hyror visar att hyresjusteringarna ligger på lägre nivåer än förra året. Hittills innebär överenskommelserna höjningar på mellan 0,27 och 0,48 procent. Förra året var den genomsnittliga hyreshöjningen 0,61 procent.

Hyresgästföreningens riksomfattande kartläggning av bostadsbolagens ekonomi visar att det är mycket lönsamt att äga och förvalta fastigheter. Totalavkastningen på hyresbostäder i Sverige var enligt Svenskt Bostadsindex 10,6 procent år 2015. Räntorna har fortsatt sjunka till rekordlåga nivåer och vinsterna har aldrig varit större. Intresset för att investera i hyresfastigheter är fortsatt stort.

- Det är fortfarande ett extremt gynnsamt ekonomiskt läge och det är glädjande att de första hyresöverenskommelserna bekräftar vår bild. Vi ser dock med oro att flera företag har kommit med orealistiskt höga hyreskrav på över två procent, säger Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

Nästan tre miljoner av Sveriges befolkning bor i hyresrätt. Tillsammans betalar hyresgästerna över 100 miljarder i hyra varje år. Sex av tio personer som bor i hyresrätt är ensamstående vilket innebär att mer än varannan hyra bärs av en ensam inkomst.

- En procents hyreshöjning urholkar hyresgästernas köpkraft med drygt en miljard kronor. Att hyresutvecklingen blir rimlig har därför stor samhällsekonomisk betydelse, säger Erik Elmgren.

- Nu går hyresförhandlingarna vidare och vi fortsätter att arbeta för återhållsamma hyresjusteringar under nästa år, säger Erik Elmgren.

Mer information Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen 070 623 02 15