Nya och rättvisa hyror för hyresgästerna hos Gamla Byn AB

821 lägenheter i Avesta kommun kommer få en ny hyressättningsmodell efter årsskiftet. Gamla Byn AB och Hyresgästföreningen har enats om en ny modell som syftar till att skapa en rättvisare hyressättning. I samband med förhandlingen har även parterna enats om en hyreshöjning av 2017 års hyror på 0,5%. Parterna är nöjda med årets överenskommelse.

Avesta. Gamla Byn AB och Hyresgästföreningen har under årets förhandling enats om en ny modell för hyressättningen. Den nya modellen är ett resultat av flera års förhandlingar och syftar till att ge en rättvisare hyra för hyresgästerna, där lika lägenheter ger lika hyra. Grunden till den nya modellen och det som kommer styra de nya hyrorna bygger på en hyresgästenkät som 50% av Gamla Byns AB:s hyresgäster fått svara på. Totalt berörs 821 lägenheter.

- Det känns väldigt bra att vi har kommit överens om en ny modell. Arbetet med systematisk hyressättning eller ”Rättvis Hyra” har pågått sedan 2011. För Gamla Byn AB är omstrukturering av hyrorna är ett nollsummespel, det vi vinner på detta är att hyressättningen blir rättvis och transparent, säger Örjan Bengs, ekonomichef på Gamla Byn AB.

- Vi har under en längre tid arbetat för att kunna få till stånd den här modellen, att vi nu lyckats kommer skapa en större trygghet för hyresgästerna och det är bra. Vårt mål har varit att lika lägenheter ska ha lika hyra och det uppnår vi nu, Bo Brilher Ordförande Hyresgästföreningen Avesta

Införandet av den nya hyresmodellen, Rättvis Hyra, kommer leda till att samtliga lägenheter (821 lägenheter) får en ny målhyra. Lägenheterna som ingår i modellen kommer få en infasning som ligger mellan 0-140 kr per månad och lägenhet under 2017.

I samband med att den nya hyressättningsmodellen har parterna även enats om en hyreshöjning för 2017, överenskommelsen landade på 0,5% för Gamla Byn AB:s hyresgäster. Hyreshöjningen ligger i linje med andra hyresförhandlingar som avslutats i år.

- Vi är nöjda med förhandlingen, den är låg och de gör att hyresgästerna i Avesta får ta del av de goda ekonomiska förutsättningarna som råder för Sveriges fastighetsbolag. Vad hyrorna blir exakt för varje lägenhet i modellen kommer att skickas ut per post till samtliga berörda hyresgäster senast i slutet på november, säger John Oknelid Förhandlare Hyresgästföreningen.

Kontaktpersoner:

John Oknelid
Förhandlare Hyresgästföreningen 
010-459 15 89 

Bo Brihler
Ordförande, Hyresgästföreningen Avesta 
070-542 20 30

Örjan Bengs
Ekonomichef, Gamla Byn AB
0226-64 57 11