Ny rapport: Akut bostadsbrist i Skåne

Bristen på bostäder i Skåne har aldrig varit så akut som idag. I 29 av länets 33 kommuner råder bostadsbrist. Det visar Hyresgästföreningens rapport ”Bostadsbristens landskap – Kalla fakta om folk och hus i Skåne 2016” som släpptes idag.

För att klara befolkningsökningen i Skåne skulle byggtakten nästan behöva fördubblas. I dag byggs cirka 4 000 nya bostäder i Skåne varje år. Behovet är minst 7 000.

– Bostadsbristen har ett högt pris både för individen som drabbas och för samhället. Utan flexibilitet på bostadsmarknaden hämmas regionens tillväxt och möjligheten att utvecklas, säger Petra Lundh enhetschef för bostadspolitik och kommunikation på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Rapporten är gjord på uppdrag av Hyresgästföreningen och är en sammanställning av statistiska fakta om demografiska förutsättningar, utvecklingen för bostadsbyggandet och behovet av fler bostäder i Skånes samtliga 33 kommuner. Den innehåller också analyser av orsaker och konsekvenser av bostadsbristen.

Kort sammanfattning av innehållet i rapporten:

  • Skåne växter för fullt igen. Skånes invånarantal ökar med över 15 000 varje år och den riktiga raketen är Helsingborg som ökat med 2 500 invånare två år i rad.
  • I nordvästra Skåne behöver bostadsbyggandet fördubblas för att matcha befolkningsökningen. I nordöstra Skåne, där invånarantalet väntas växa mycket de kommande åren, skulle en tredubbling krävas.
  • Förutom att tillgången och byggtakten på nya hyresbostäder är för låg är också prisutvecklingen på nyproduktionen väldigt hög. Många av de som behöver en bostad har inte råd och de som har råd tycker inte det är prisvärt.
  • Hyrorna har stigit mer än allt annat och hyran är en tung utgiftspost i många hyresgästers budget. Jämfört med andra boendeformer är boendeutgiften i förhållande till den disponibla inkomsten mycket större för de som bor i hyresrätt jämfört med bostadsrätt och villa.
  • Vart fjärde barn i Skåne som bor i hyreshus lever under bidragsnormen, det vill säga under gränsen för att klara livets nödtorft.
  • I bostadsbristens spår växer antalet människor som tvingas leva med trångboddhet, hemlöshet och misär.

OBS! Du kan ta del av hela rapporten i bifogad länk längre ner!

För mer information kontakta:
Petra Lundh, enhetschef för bostadspolitik och kommunikation, Hyresgästföreningen region norra Skåne: 070-630 74 60
Mikael Malmborg, pressansvarig kommunikatör i Hyresgästföreningen region norra Skåne: 070-671 55 81