STUBO säger upp förhandlingsordning

STUBO, det kommunala bostadsbolaget i Ulricehamn, har valt att säga upp förhandlingsordningen med Hyresgästföreningen. Det innebär att eventuella tvister vid kommande hyresförhandlingar kan behöva gå direkt till Hyresnämnden istället för att parterna själva tar ansvar genom att använda sig av Hyresmarknadskommittén (HMK) som tvistlösningsorgan.

– Genom sitt agerande riskerar bolaget att rasera den kollektiva organiseringen vilket skulle innebära att den enskilde hyresgästen själv måste föra sin talan och tvingas tvista med sin hyresvärd i Hyresnämnden. En väldigt utsatt situation för den enskilde hyresgästen. Och det är inget en allmännytta bör ägna sig åt och utsätta sina hyresgäster för, menar Anders Johansson, förtroendevald förhandlare hos Hyresgästföreningen.

De flesta allmännyttiga bostadsbolag har skrivit in i förhandlingsordningen att eventuella tvister ska lösas genom HMK. Det innebär att de lokala parterna kan begära medling från sina huvudorganisationer som då möts i HMK. Denna ordning vill STUBO frångå för att de enligt bolagets ombud anser att Hyresnämnden fattar för bolaget mer gynnsamma beslut.

– HMK är effektiva och de får ta hänsyn till såväl juridiska som ekonomiska argument. Handläggningen i Hyresnämnden tar ofta lång tid, dessutom kan de endast ta hänsyn till juridiska argument. Att överge ett fungerande tvistlösningsorgan för att istället parkera sitt ärende i kö hos Hyresnämnden är bara oansvarigt, avslutar Anders Johansson

Hyresgästföreningen värnar det kollektiva förhandlingssystemet och vill att hyresförhandlingarna löses genom att parterna själva tar ansvar. Därför inleder vi idag en namninsamlingskampanj i syfte att slå vakt om kollektiva förhandlingar med fungerande tvistlösning genom HMK.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Anders Johansson, ordförande Hyresgästföreningen Sjuhärad
Telefon 070 – 251 46 50

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722 – 11 65 41