Påminnelse: Pressinbjudan - Bostadsbristen i Skåne har gått från svår till AKUT!!

Bristen på bostäder i Skåne har aldrig varit så akut som idag. Trots ett ökat byggande pekar utvecklingen mot att gapet mellan efterfrågan och tillgång bara fortsätter att öka. Det visar en färsk rapport från Hyresgästföreningen som presenteras på S:t Gertrud i Malmö på måndag.

Rätten att ha ett hem har en avgörande betydelse för hur vi kan leva våra liv, känna oss trygga och utvecklas. Det är också en grundläggande förutsättning för att ett land som Sverige och en region som Skåne ska kunna växa och stärkas.

- Befolkningstillväxten i sydvästra Skåne har de senaste 15 åren varit nästan dubbelt så hög som riksgenomsnittet. Samtidigt visar vår rapport på en rad allvarliga problem för både samhället och individen när tillgången på bostäder inte på långa vägar lever upp till behovet, säger Anneli Philipson, chef för enhet bostadspolitik och kommunikation, Hyresgästföreningen region södra Skåne.

Måndagen den 24 oktober presenteras rapporten Bostadsbristens landskap – Kalla fakta om folk och hus i Skåne 2016. Rapporten som är gjord av Alm & Wennermark AB på uppdrag av Hyresgästföreningen är en sammanställning av statistiska fakta om demografiska förutsättningar, utvecklingen för bostadsbyggandet och behovet av fler bostäder i Skånes samtliga 33 kommuner. Den innehåller också djupdykande analyser av orsaker och konsekvenser av bostadsbristen.

Efter en sammanfattande presentation av innehållet i rapporten blir det tillfälle för frågor och diskussioner tillsammans med bland andra förbundsordföranden i Hyresgästföreningen, Marie Linder, och ett 40-tal experter på bostadsfrågor och politiska företrädare från riksdag och flera skånska kommuner under ledning av moderatorn, Federico Moreno.

Datum: Måndag den 24 oktober
Tid: 10.00-11.45 (fika serveras mellan klockan 9.30 och 10.00)
Plats: Salmson-salen på S:t Gertrud, Östergatan 7B i Malmö.

(OBS! Vill du enbart medverka under dragningen av rapporten och få chans att ställa egna frågor kring innehållet under pausen kan detta göras mellan ca klockan 10.00-11.00)

Välkommen!

För ytterligare information kontakta Hyresgästföreningen:
Anneli Philipson, chef för enhet bostadspolitik och kommunikation: 0704-71 43 08
Pernilla Berthelot, pressansvarig kommunikatör: 0704-71 43 03