Öppet brev till kommunfullmäktige: Låt pengarna stanna i ABK

Idag skickar Hyresgästföreningen ett öppet brev till ledamöterna i Kristianstads kommunfullmäktige med vädjan att de ska rösta nej till förslaget att ta 30 miljoner kronor från ABK:s vinster för att finansiera kommunala satsningar under 2017. Kommunfullmäktige kommer att ta beslut i frågan då de under tisdagen sammanträder om budgeten. 

I brevet lägger Hyresgästföreningen fram sina argument för varför det är fel att plocka ut pengar ur det allmännyttiga bostadsbolaget.

HÄR ÄR BREVET I SIN HELHET:

På tisdag bestämmer du om ABK:s
hyres
gäster ska betala mer skatt än andra


På tisdag är du med och fattar beslut om Kristianstads budget. Inför mötet föreslår Kommunstyrelsen att ta 30 miljoner kronor från ABK:s vinster för att finansiera kommunala satsningar under 2017.

Många hyresgäster har hört av sig till oss ochvarit kritiska till att kommunen ska ta pengar från ABK:s vinst. Därför gjorde Hyresgästföreningen en namninsamling mot förslaget och hela 1 773 personer skrev på insamlingen på bara fyra dagar.

Inför beslutet vill vi i Hyresgästföreningen gärna skicka med dig hur vi ser på saken:

Med vinstuttaget dubbelbeskattas hyresgästerna
Det föreslagna vinsuttaget är ett sätt att låta hyresgästerna betala mer än andra för skola, vård och omsorg. Det blir en extra skatt utöver kommunalskatten – en dubbel kommunalskatt enbart för hyresgäster. Villaägare och bostadsrättsinnehavare har skattelättnader bland annat i form av ränteavdrag och rot- avdrag. Hyresgästerna får noll kronor i statligt stöd för sitt boende. Kommunen spär nu på denna orättvisa genom att dessutom låta allmännyttans hyresgäster betala dubbel kommunskatt. 30 miljoner kronor ur ABK motsvarar 3 376 kronor per lägenhet och år.

ABK:s pengar bör stanna i bolaget
Hittills har ABK haft en hög och klok ambition när det gäller renovering, underhåll och nybyggnation. Genom att ta vinstpengar ur ABK sätts käppar i hjulet för denna ambition. Om pengarna får stanna i bolaget kan de återinvesteras i renovering, underhåll, nybyggnation och utveckling av utemiljöerna i bostadsområdena, vilket skulle vara till gagn för hyresgästerna.

ABK ska ha en viktig roll i Kristianstad även i framtiden
ABK är ett starkt och solitt bolag med högt anseende och som Kristianstad med all rätt är stolt över. Bolaget har varit och är en stark välfärdsmotor i Kristianstad. Ska det gå bra för Kristianstad även framöver så behövs ABK:s kraft och storlek. Ett allmännyttigt bostadsbolag med mycket muskler är ett bra verktyg för politiker när det gäller att påverka bostadsmarknaden.

På tisdag är det du som bestämmer om alla i Kristianstad ska betala lika mycket i skatt eller om hyresgästerna ska betala mer än andra kommuninvånare.

Vänliga hälsningar,

Lotta Jidewå
Ordförande, Hyresgästföreningen Kristianstad/Bromölla/Hörby
e-post: lotta3600@gmail.com


För mer information, kontakta:
Helena Rasmusson, teamledare Hyresgästföreningen region norra Skåne: 076-798 09 01