Bra att KBAB vill komma överens

Hyresgästföreningen som stridit för att KBAB ska följa hyresnämndens beslut att häva eldningsförbudet är nöjda att bostadsbolaget nu ändrar sig. Nu går KBAB på Hyresgästföreningens linje att tillåta eldningen de tidigare förbjudit.

-Vi är nöjda med att KBAB genom att upphäva eldningsbeslutet lyssnar på vad hyresgäster vill och tycker de hanterar situationen på ett bra sätt, säger Ingemar Fornemo, handläggare på Hyresgästföreningen region Mitt.

Hyresgästföreningen kopplades in när en hyresgäst som bor hos KBAB anmälde att bostadsbolaget infört ett eldningsförbud trots att hyresnämnden tidigare i år tagit upp ett mål där en hyresgäst bestridit eldningsförbudet och fått rätt.

Kontakt:

Ingemar Fornemo, handläggare, Hyresgästföreningen region Mitt, 010-459 15 35

Mer info med bakgrund finns i Hem och hyra: http://www.hemhyra.se/varmland/kbab-slacker-eldningsforbudet