Älvkarleby har länets högsta taxor och avgifter

Skillnaderna mellan kommunerna fortsätter att öka när det gäller priserna för el, värme, avfall och vatten. Billigaste kommunen i Uppsala län är Uppsala medan det är 14 procent dyrare i Älvkarleby.

Under de 21 år som Nils Holgersson-rapporten genomförts har avgifter och taxor stigit med tre gånger så mycket som konsumentprisindex. I år är den genomsnittliga höjningen fyra procent, samtidigt som övriga priser i samhället har stått still. Ökningen beror till största delen på kraftigt ökande elhandelspris.

– Problemet är så klart att hyresgästerna blir drabbade av de ständigt ökade priserna. Det finns ingen konkurrens och hyresgästerna är låsta och deras möjlighet att påverka är obefintlig, förklarar Hyresgästföreningens regionchef Johan Pelling.

Hyresgästföreningen är kritisk till de ökande skillnaderna mellan kommunerna.

– Skillnaderna är så stora att kommuner som Älvkarleby bör tänka sig för. Hyresgästerna kanske inte kan påverka taxorna, men de kan välja vilken kommun de bor i, säger Johan Pelling.

I tabellen rangordnas kommunerna i Uppsala län utifrån taxor och avgifter för el, värme, avfall och vatten på årsbasis för 2016 för en vanlig trerumslägenhet. Alla uppgifter är inkl. moms. Rapporten finns i sin helhet här: www.nilsholgersson.nu

Månadskostnad i kronor
Rang län Rang riket Kommun 2015 2016 Procentuell förändring (KPI 0,3 %)
1 79 Uppsala 1 681 1 778 6%
2 96 Enköping 1 716 1 802 5%
3 126 Heby 1 851 1 857 0%
4 175 Håbo 1 879 1 935 3%
5 188 Tierp 1 814 1 951 8%
6 210 Östhammar 1 868 1 979 6%
7 218 Knivsta 1 883 1 996 6%
8 240 Älvkarleby 2 003 2 034 2%

Johan Pelling, regionchef Hyresgästföreningen region Aros-Gävle, 010 - 459 13 63