"Det går att renovera socialt hållbart"

Det går att renovera på ett socialt hållbart sätt och förhindra att människor tvingas flytta mot sin vilja. Det var ett av huvudbudskapen under Hyresgästföreningens seminarium om renovering och ombyggnation som hölls i Arena: Första Lång i Göteborg tidigare i veckan.

En av dem som är övertygad om att det inte bara är möjligt utan också nödvändigt att renovera på ett socialt hållbart sätt är Olof Andersson, vd för det privata fastighetsbolaget Trianon i Malmö. Bolaget äger 1 300 lägenheter i Malmö.

400 av dem ligger i Vårsången i stadsdelen Lindängen och var när de övertogs av Trianon rejält nedgånga och föremål för en hel del inte alltför smickrande publicitet. På kvällstidningarnas löpsedlar pratades det om skandalhus.

  • Så vi bestämde oss för att lyfta Vårsången fysiskt och socialt samt halvera energiförbrukningen, berättade Olaf Andersson under seminariet som samlade ett hundratal åhörare.

En lång rad åtgärder som till exempel renovering av tvättstugor, byte av fönster och tak, montering av solceller och övergång till lågenergibelysning inleddes. Också i lägenheterna genomfördes de renoveringar som bedömdes som nödvändiga men utan att tillföra några extravaganser. Något Olof Andersson själv kallar light-renovering.

  • Vi har valt att genomföra renoveringar som bara höjer hyran med 600 kronor i månaden, säger Olof Andersson och förklarar att en stor del av renoveringsnotan betalas av de besparingar som energieffektiviseringen ger,

I sina upphandlingar krävde Trianon dessutom att leverantörerna skulle erbjuda anställning till boende i Vårsången. Något som enligt bolaget hittills resulterat i att 32 tidigare arbetslösa hyresgäster fått jobb.

Förutom de samhällsvinster som lägre arbetslöshet och minskad energiförbrukning ger betonar Olof Andersson att en socialt hållbar renovering också är företagsekonomiskt lönsam. Omflyttningen blir lägre, skadegörelsen minskar, trivseln ökar och bilden av ett tidigare nedgånget område förändras i positiv riktning vilket i sin tur påverkar fastigheternas värde.

  • Vi har fördubblat vårt fastighetsvärde till 2,4 miljarder kronor på några år så visst är det här lönsamt.

Förutom Olof Andersson medverkade även Chris Österlund, från branschorganisationen Sabo, Jesper Bryngelsson, Hyresgästföreningen, Jenny Stenberg, Chalmers Arkitektur samt Kicki Björklund från Bostadsbolaget under seminariet.

Bilden: Olof Andersson, vd för fastighetsbolaget Trianon i Malmö. Foto: Erik Yngvesson