Sundsvall har lägst och Sollefteå högst avgifter och taxor i Västernorrland

Nils Holgersson-rapporten 2016: Sollefteå har fortsatt högst taxor och avgifter i Västernorrland

Priserna för el, värme, avfall och vatten har i snitt höjts med fyra procent det senaste året och skillnaderna mellan kommunerna fortsätter att öka. Priserna är högst i mindre kommuner. Billigaste kommunen i Västernorrlands län är Sundsvall medan det är 18 procent dyrare i Sollefteå.

Prisutvecklingen för el, värme, avfall och vatten varierar mellan kommunerna.

– Det är bekymmersamt att priserna fortsätter att öka betydligt mer än den allmänna prisutvecklingen i samhället.Det rör sig ofta om verksamheter med bristande konkurrens där konsumenternas ställning ärsvag med liten möjlighet att påverka priserna, säger Roland Jonsson, ordförande i Nils Holgersson-gruppen.

Under de 21 år som Nils Holgersson-rapporten genomförts har avgifter och taxor stigit med tre gånger så mycket som konsumentprisindex. I år är den genomsnittliga höjningen fyra procent, samtidigt som övriga priser i samhället har stått still. Ökningen beror till största delen på kraftigt ökande elhandelspris.

Att skillnaderna mellan kommunernas taxor totalt sett är så stora kan delvis förklaras av att det är dyrare att leverera vissa tjänster i glesbygd än i tättbebyggda kommuner.

– Det är ändå orimligt att kostnaden varierar upp till 3 888 kronor per år beroende på vilken kommun i Västernorrland lägenheten ligger i. Det är en skillnad som också blir allt större, säger Roland Jonsson.

– Ska man lyfta fram något positivt ur rapporten ser vi en generell inbromsning i prisutvecklingen för fjärrvärme, säger Roland Jonsson.

I tabellen rangordnas kommunerna i Västernorrlands län utifrån taxor och avgifter för el, värme, avfall och vatten på årsbasis för 2016 för en vanlig trerumslägenhet. Alla uppgifter är inkl. moms.

Månadskostnad i kronor
Rang länRang riketKommun2015     2016     Procentuell förändring (KPI 0,3 %)
178Sundsvall1 7081 7764%
285Härnösand1 7391 7843%
3153Örnsköldsvik1 8381 9003%
4160Timrå1 8581 9223%
5232Kramfors1 9482 0204%
6235Ånge1 9252 0295%
7265Sollefteå2 0142 1004%

Sedan 1996 har Nils Holgersson-gruppen, med representanter från HSB, Riksbyggen, Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna, varje år gett ut rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige". Här redovisas fakta bland annat om de prisskillnader som finns mellan olika kommuner gällande avfall, vatten och avlopp, el och fjärrvärme.

Rapporten finns i sin helhet här: www.nilsholgersson.nu

Kontakt:

Roland Jonsson, ordförande för Nils Holgersson-gruppen: 072-740 89 60

Thomas Folkesson, EKAN-gruppen: 070-556 02 58


Hyresgästföreningens förhandlare i Västernorrland, Conny Säker, finns tillgänglig för att kommentera rapporten. Ni når Conny på tel: 070-321 63 63

Övriga presskontakter:

Andreas Sjöberg, Fastighetsägarna MittNord: 070-654 03 22

André Johansson, presschef HSB Riksförbund: 070-549 64 04

Håkan Andersson, presschef Riksbyggen: 072-239 00 66

Nina Rådström, kommunikationschef SABO: 070-752 95 51