Umeå har lägst och Dorotea högst avgifter och taxor i Västerbotten

Nils Holgersson-rapporten 2016: Dorotea har fortsatt högst taxor och avgifter i Västerbotten

Priserna för el, värme, avfall och vatten har i snitt höjts med fyra procent det senaste året och skillnaderna mellan kommunerna fortsätter att öka. Priserna är högst i mindre kommuner. Billigaste kommunen i Västerbottens län är Umeå medan det är 34 procent dyrare i Dorotea.

Prisutvecklingen för el, värme, avfall och vatten varierar rejält mellan kommunerna.

–  Det är bekymmersamt att priserna fortsätter att öka betydligt mer än den allmänna prisutvecklingen i samhället.Det rör sig ofta om verksamheter med bristande konkurrens där konsumenternas ställning ärsvag med liten möjlighet att påverka priserna, säger Roland Jonsson, ordförande i Nils Holgersson-gruppen.

Under de 21 år som Nils Holgersson-rapporten genomförts har avgifter och taxor stigit med tre gånger så mycket som konsumentprisindex. I år är den genomsnittliga höjningen fyra procent, samtidigt som övriga priser i samhället har stått still. Ökningen beror till största delen på kraftigt ökande elhandelspris.

Att skillnaderna mellan kommunernas taxor totalt sett är så stora kan delvis förklaras av att det är dyrare att leverera vissa tjänster i glesbygd än i tättbebyggda kommuner.

– Det är ändå orimligt att kostnaden varierar upp till 6 660 kronor per år beroende på vilken kommun i Västerbottens län lägenheten ligger i. Det är en skillnad som också blir allt större, säger Roland Jonsson.

– Ska man lyfta fram något positivt ur rapporten ser vi en generell inbromsning i prisutvecklingen för fjärrvärme, säger Roland Jonsson.

I tabellen rangordnas kommunerna i Västerbottens län utifrån taxor och avgifter för el, värme, avfall och vatten på årsbasis för 2016 för en vanlig trerumslägenhet. Alla uppgifter är inkl. moms.

Månadskostnad i kronor
Rang länRang riketKommun2015    2016Procentuell förändring (KPI 0,3 %)
118Umeå1 5571 613    4%
256Lycksele1 6971 7312%
3100Vindeln1 7651 8082%
4107Robertsfors1 7151 8156%
5113Skellefteå1 7821 8273%
6133Malå1 7991 8644%
7135Sorsele1 7751 8675%
8140Åsele1 8211 8823%
9145Vännäs1 7531 8918%
10180Bjurholm1 8281 9396%
11198Norsjö1 8711 9635%
12200Storuman1 8731 9645%
13201Nordmaling1 8271 9648%
14252Vilhelmina1 8842 0639%
15278Dorotea1 9742 16810%

Sedan 1996 har Nils Holgersson-gruppen, med representanter från HSB, Riksbyggen, Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna, varje år gett ut rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige". Här redovisas fakta bland annat om de prisskillnader som finns mellan olika kommuner gällande avfall, vatten och avlopp, el och fjärrvärme.

Rapporten finns i sin helhet här: www.nilsholgersson.nu

Kontakt:

Roland Jonsson, ordförande för Nils Holgersson-gruppen: 072-740 89 60

Thomas Folkesson, EKAN-gruppen: 070-556 02 58

Presskontakter:

Krister Häggling, Hyresgästföreningen Region Norrland: 010-459 18 18

Andreas Sjöberg, Fastighetsägarna MittNord: 070-654 03 22

André Johansson, presschef HSB Riksförbund: 070-549 64 04

Håkan Andersson, presschef Riksbyggen: 072-239 00 66
Nina Rådström, kommunikationschef SABO: 070-752 95 51