SCB:s siffror om nybyggnadhyror visar att marknaden inte klarar att leverera behovet

SCB:s nyligen presenterade statistik om ökade hyror för nybyggda hyresrätter pekar på behovet av en bostadspolitik för hyresrätten.

Hyran per kvadratmeter för nybyggda hyreslägenheter 2015 var 1 694 kronor per kvadratmeter. 2014 var siffran 1 587 kronor per kvadratmeter. Priserna motsvarar för en normal trerumslägenhet på 77 kvadratmeter en hyra på 10 869 kronor/månad. Prisökningen är 6,3 procent sen 2014.

- Det är bekymmersamt att marknaden inte klarar av att leverera det som alla bedömare är ense om är det största behovet – billigare hyresrätter. Det visar på behovet av politik. Regeringens nyligen aviserade investeringsstöd är en bit på vägen, men det räcker sannolikt inte, säger Erik Elmgren, förhandlingschef för Hyresgästföreningen.

Investeringsstödet innebär att hyresrätter som byggs i områden med bostadsbrist kan få stöd. Syftet är att hyrorna ska ligga på lägre nivåer.

- Orsakerna till de ökade priserna är säkert flera. Det finns många goda initiativ till att pressa ner priserna men SCB:s siffror visar att kommun och stat har fortfarande en hel del att jobba med för att kunna få ner nivåerna, säger Erik Elmgren.

- Nästa steg för regeringen måste vara att ta tag i skattefrågorna. En nyproducerad hyresrätt blir 2 000 kronor dyrare per månad än en nyproducerad bostadsrätt – enbart på grund av skattesystemet, säger Erik Elmgren.

SCB:s nya siffror bekräftar den olyckliga utveckling av byggpriserna som många kritiserat. Men det finns lösningar. Genom effektivare produktion kan byggpriserna pressas ned med 25 procent utan att sänka byggkvaliteten. Något som bevisas av bland annat SABO:s Kombohus.

- I jämförelse med andra EU-länder ligger vi alldeles for högt. Konkurrensen i byggsektorn måste öka och stora fastighetsägare, framför allt de allmännyttiga bolagen kan utveckla sin beställarkompetens för att kunna pressa hyrorna, säger Erik Elmgren.

- Kommunerna tar ofta höga kostnader för att få exploatera mark. Om dessa kostnader minskas kan fler projekt bli verklighet och fler bostäder byggas. Staten borde utveckla incitament för kommunerna att planera för fler bostäder och minska exploateringskostnaderna, säger Erik Elmgren.

Mer information: Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen 070 623 02 15