​Ramavtal klara med SBC

Hyresgästföreningen region Stockholm har idag tecknat ramöverenskommelser i de årliga hyresförhandlingarna med Stockholms Bostadsrättscentrum (SBC) för de 23 kommuner i Stockholms län där de är verksamma. Totalt omfattas 196 fastigheter med 1 934 lägenheter.

Överenskommelserna är differentierade och tar hänsyn till förutsättningarna i respektive kommun.

För Stockholms stad blir det en höjning med 0,7 procent från 1 januari 2017. För övriga kommuner i länet varierar höjningen mellan 0,5 och 0,65 procent.

SBC yrkade på följsamhet med de allmännyttiga bostadsbolagen från 1 januari 2017.

För mer information, kontakta:

Per Björklind
Förhandlingschef
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-250 93 75

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84