Påminnelse Inbjudan till frukostseminarium onsdag 13 april: Hur ser rörligheten på bostadsmarknaden egentligen ut?

Rörligheten på bostadsmarknaden sägs av många vara en av nyckelfaktorerna för att lösa bostadsbristen. Flera statliga och privata utredningar har diskuterat behovet av en ökad rörlighet, och begreppet används flitigt i den politiska debatten, men några faktiska uppgifter om hur stor rörligheten är, eller bör vara, uppvisas sällan eller aldrig.

Hyresgästföreningen har därför låtit konsultföretaget Ramböll tillsammans med Maria Brandén, forskare på Stockholms och Linköpings universitet, ta fram en rapport som visar hur rörligheten utvecklats över tid. Rörligheten inom bostadsbeståndet belyses utifrån olika upplåtelseformer, inkomstgrupper och utbildningsnivåer. Rapporten analyserar även rörligheten utifrån ett geografiskt perspektiv.

Utifrån rapporten kommer vi diskutera vilka konsekvenser resultaten får för den bostadspolitiska debatten och utformningen av nya åtgärder. Olle Wästberg och Mariell Juhlin kommenterar resultaten i rapporten.

Välkommen!

Medverkande:

Andreas Pistol, konsult Ramböll
Maria Brandén, forskare Institutet för analytisk sociologi (IAS) forskare Institutet för analytisk sociologi (IAS) vid Linköpings universitet och Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet
Mariell Juhlin, chefsekonom på Hyresgästföreningen
Olle Wästberg, tidigare ledamot i Nybyggarkommissionen
Samtalet leds av John Chrispinsson.

Tid: 13 april kl 8.30-9.30. Kaffe och smörgås serveras från 8.00
Plats: Sheraton Stockholm, lokal Drottningholm A, Tegelbacken 6, Stockholm

Anmäl dig här.