Läget i hyresförhandlingarna: Yrkanden och överenskommelser per 17 januari 2011

Allmännyttan*

Antal företag med yrkande 201

Antal lägenheter med yrkanden 596 945

Vägt yrkande för dessa lägenheter 3,45%

Antal företag med överenskommen hyra 135

Antal lägenheter med överenskommen hyra 298 696

Vägd hyresförändring för dessa 2,15%

Vägd hyresförändring helår 2,01%

* I Allmännyttiga företag ingår här också stiftelser som kontrolleras av kommun

I bifogade fil hittar du samtliga yrkanden och överenskommelser som gjorts mellan Hyresgästföreningen, de kommunala bostadsbolagen och de privata fastighetsägarna i hela Sverige fram till den 17 januari 2011. För mer information om hur vi förhandlar kan du gå in här:

http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/vad_gor_vi/Sidor/vi-forhandlar-din-hyra.aspx

För mer information, kontakta:

Göran Svensson, förhandlingsansvarig 070-301 60 43