Många västsvenskar står inför renovering

Bara i Göteborgsregionen är omkring 14 000 hyreslägenheter just nu aktuella för renovering. I några fall är renoveringarna redan i gång, i andra på planeringsstadiet.

  • Det är högst tryck i Frölunda, berättar Johanna Lagerborg, förhandlare och ombyggnadscoach hos Hyresgästföreningen i västra Sverige. Där är omkring 4 000 lägenheter i 16 olika projekt aktuella för renovering.

  • Eftersom det handlar om så stora volymer är det många människor som är berörda av de här förändringarna. I hela landet räknar man med att omkring en miljon människor är berörda av renoveringar i närtid.

Renoveringar och ombyggnationer av hyreshusområden har blivit en allt viktigare fråga för Hyresgästföreningen. För även om det på papperet ser ut som hyresgästerna har inflytande över renoveringen talar verkligheten ett annat språk.

  • Lagstiftningen är tandlös och i praktiken är besittningsskyddet satt ur spel, säger Johanna Lagerborg. Av de fall som hamnar i hyresnämnden så är det 99 av 100 där nämnden väger till fastighetsägarnas fördel.
  • Man tittar mycket på teknik och ekonomi men vi menar att också de sociala aspekterna måste vägas in. Enligt Boverket tvingas vart fjärde hushåll flytta eftersom de inte har råd med högre hyror och det innebär att hela områden ändrar karaktär.
  • Därför måste man ställa sig frågan vem är det man renoverar för. Vi ser att det finns ett stort behov av renovering och underhåll men det räcker inte att bara ta hand om husen, man måste ta hand om människorna i husen också.

En av de viktigaste frågorna är att få till ett reellt inflytande för hyresgäster vars hem ska renoveras, menar Johanna Lagerborg.

  • Det handlar om medbestämmande helt enkelt, att vara med och påverka allt från renoveringens omfattning till den kommande hyresnivån. Därför jobbar vi mycket med att få till samråd och att hyresgästerna är med och påverkar i ett tidigt skede.
  • Vi tror också att det underlättar för alla parter om vi kan skriva ombyggnadsavtal med fastighetsägare. Vi har redan ett avtal med HSB och det pågår diskussioner med allmännyttan i Göteborg om att få till något motsvarande.

Parallellt med att jobba för att få till så bra renoveringsprocesser som möjligt inom det nuvarande regelverket vill Hyresgästföreningen också se lagändringar som stärker hyresgästernas inflytande vid renovering. Det handlar bland annat om lagstadgat samråd och om skärpta krav på den information hyresvärden skall lämna.

Föreningen arbetar även för att mildra de ekonomiska konsekvenserna för hyresgästerna och kräver bland annat att Rot-avdraget också ska gälla hyresrätter och att de skattefria underhållsfonderna återinförs.

Arkivbild: Ombyggnation av kvarteret Apelsinen i Kungsbacka Foto: Emelie Asplund