Läget i hyresförhandlingarna: Yrkanden och överenskommelser per 12 januari 2011

Här nedan följer det aktuella läget i årets hyresförhandlingar.

Allmännyttan  
Antal företag med yrkande 200

Antal lägenheter med yrkanden 574 221  
Vägt yrkande för dessa lägenheter 3,45%

Antal företag med överenskommen hyra 132  
Antal lägenheter med överenskommen hyra 296 574

Vägd hyresförändring helår 2,01%

I bifogade fil hittar du samtliga yrkanden och överenskommelser som gjorts mellan Hyresgästföreningen, de kommunala bostadsbolagen och de privata fastighetsägarna i hela Sverige fram till den 12 januari 2011. För mer information om hur vi förhandlar kan du gå in här:

http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/vad_gor_vi/Sidor/vi-forhandlar-din-hyra.aspx

För mer information, kontakta:

Göran Svensson, förhandlingsansvarig 070-301 60 43