​Låg hyreshöjning för Botryggs hyresgäster 2017

Hyresgästföreningen region Stockholm och Botrygg har tecknat en överenskommelse för hyresgästerna i Stockholms län som innebär en hyreshöjning på 0,64 procent för 2017.

– Med det här avtalet har vi tecknat en överenskommelse på en rimlig nivå för Stockholm med hänsyn taget till de tvåårsöverenskommelser vi har med flera bolag, säger Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm. Vi har haft en bra dialog med Botrygg och båda parter har varit lika angelägna om att nå fram till en snabb och bra överenskommelse

– Vi är nöjda med att ha landat årets förhandling i god tid så våra hyresgäster slipper retroaktiva höjningar. Det är rimligt att våra hyresgäster får ta del av dagens låga ränteläge genom en återhållsam höjning, säger Adam Cocozza, VD, Botrygg.

Botrygg förvaltar 2500 lägenheter varav drygt 500 lägenheter finns i Stockholms län. Botrygg har utsetts till en av Sveriges tre bästa förvaltare i AktivBos nöjdkund-undersökning hela sex år i rad.

För mer information, kontakta:
Simon Safari
ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-301 61 50

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84