Miljardstödet kan få fart på byggandet i Gävleborg

Tidigare idag meddelade regeringen att investeringsstödet för hyresrätter kommer att börja gälla från och med 1 januari 2017. Enligt Hyresgästföreningens regionchef Johan Pelling öppnar miljardstödet möjligheten för byggande på fler orter än tidigare. 

Hyresgästföreningen välkomnar investeringsstödet med förhoppningen om att det kan öka byggtakten, hålla nere hyresnivåerna i nyproduktionen och ge fler människor möjligheten att skapa sig ett hem för sig och sin familj var de än bor i landet.

- Även om det byggs mer nu än på många år så är det som byggs alldeles för dyrt för människor med normalinkomster. Och vi vet av ett flertal utredningar senaste åren att hyresrätten har svårt att konkurrera, inte minst på grund av den ekonomiska obalans som råder mellan olika boendeformer. Därför är det bra att investeringsstödet nu äntligen kommer på plats, säger Johan Pelling.

Villkoren för att bolag ska kunna ta del av investeringsstödet innefattar bland annat att bostaden förmedlas genom en bostadsförmedling, att det inte ställs orimliga inkomstkrav och ett hyrestak som gäller i 15 år. Enligt Johan Pelling kan investeringsstödet få bra effekt i Gävleborg. 

- Investeringsstödet är utformat så att det får kalkylen att gå ihop på orter där det tidigare inte gått att bygga nytt, förklarar Johan Pelling. 

Med investeringsstödet förväntas en etta (35kvm)  i Gävleborg landa på ungefär 4500 kr/mån och en trea (77kvm) på 8000 kr/mån.

Johan Pelling, regionchef, 010 - 459 13 63
Johan Lindahl, utredare/pressekreterare, 072 - 712 51 29