DO inleder tillsyn av privatvärd i Göteborg

DO avslår Hyresgästföreningens anmälan om diskriminering när det gäller fastighetsbolaget Curt Lundahl & CO AB.

Det var i förra veckan SVT avslöjade att fastighetsägaren ställde frågor om man var svensk eller utländsk när man ansökte om lägenhet hos bolagets fastighet i Bergsjön.

Hyresgästföreningen reagerade starkt på detta, inte minst eftersom SVT:s granskning visade att andelen med utländskt klingande namn var väsentligt mycket lägre hos Curt Lundahl & CO än i grannfastigheterna, och anmälde bolaget till Diskrimineringsombudsmannen.

Nu väljer DO att avslå ansökan men låter i samma beslut meddela att myndigheten inleder en tillsyn av bolaget.

  • Jag är ändå nöjd med DO:s beslut eftersom de inleder ett tillsynsärende, säger Roger Höög jurist på Hyresgästföreningen. Det viktiga är att åtgärder vidtas för att detta ska upphöra och det tycks ju nu ske.
  • Men om det finns medlemmar som upplever att de har blivit diskriminerade så är vi beredda att hjälpa dem för att eventuellt få skadestånd för den diskriminering som de kan ha utsatts för.

Bildtext: Roger Höög, jurist hos Hyresgästföreningen i västra Sverige. Arkivfoto: Erik Yngvesson