Fotboll mer än bara bolltrixande

Fotboll kan innebära betydligt mer än bara motion och lagkompisar. Det kan också vara en väg mot ökad samhörighet, gemenskap, integration och till och med jobb.

Det blev tydligt under det samtal som tidigare i dag arrangerades i Hyresgästföreningens nya lokal Arena Första Lång då resultaten av ett samarbetsprojekt med fotboll som utgångspunkt presenterades.

Satsningen, som inleddes för över ett år sedan i Biskopsgården i Göteborg, går ut på att erbjuda unga vuxna ”daglediga” möjlighet att en dag i veckan under professionell ledning spela fotboll på dagtid. Något som med tiden blivit allt mer populärt och som ibland samlar runt 100 spelsugna deltagare.

  • Men det handlar inte bara om att spela fotboll utan också om att stötta varandra och bygga förtroende, säger Maria Woll från Stadsmissionen som är en av organisationerna bakom satsningen.

I satsningen ingår inte bara att skapa en meningsfull fritid och därmed ökad gemenskap och samhörighet. Ett uttalat syfte är också att försöka skapa jobb och därmed bryta det utanförskap som många unga utan jobb upplever.

  • Vissa står ju långt från arbetsmarknaden och har många frågor och funderingar om hur man får ett jobb eller hur man skriver ett cv och då försöker jag hjälpa till med allt praktiskt och komma med tips och råd, säger Bojan Buntic, jobbcoach hos kommunalt drivna Äpplet Jobbcentrum, som finns på plats varje gång spelarna träffas.
  • Många unga vill ha jobb, trygghet, bostad, ett värdigt liv helt enkelt och därför är det viktigt att de får förtroende för den hjälp som finns att få. Men det är ett arbete som kräver tid och tålamod. Samtidigt är det viktigt att också kunna visa resultat för om en får jobb sprider det sig.

Hittills har ett tiotal ungdomar, de flesta i 20-25-årsåldern, lyckats få in en fot på arbetsmarknaden. I några fall har det handlat om praktik som senare lett till fast jobb, i andra fall till ett fast jobb direkt.

I ett avseende har satsningen inte fallit lika väl ut. Från början var nämligen tanken att både tjejer och killar skulle delta i fotbollsprojektet. Men så blev det inte.

  • Det visade sig att det fanns en stor grupp tjejer i stadsdelen som inte ville spela fotboll, säger Jesper Bryngelsson, biträdande chef för lokalt utvecklingsarbete hos Hyresgästföreningen. De ville i stället få en egen mötesplats och utveckla sina egna aktiviteter.
  • Vi stod inför ett vägval att antingen stå fast vid den ursprungliga idén eller att möta upp deras behov och önskemål och vi valde det senare. Nu har nätverket Biskopsgårdens kvinnor en egen lokal och driver en fantastisk verksamhet.

När fotbollssatsningen drog igång var tanken att det skulle vara ett ettårigt projekt. Nu har projekttiden med råge löpt ut men alla inblandande betonar hur viktigt det är att aktiviten fortlever.

Bakom satsningen i Biskopsgården står IFK Göteborg, Hyresgästföreningen, Bostadsbolaget och Stadsmissionen.

Bildtext: I panelsamtalet deltog Ulla Berg Bostadsbolaget, Elisabeth Anderton IFK Göteborg, Maria Woll Stadsmissionen, Muhamed Muhamud Aktiv Göteborg, Bojan Buntic Äpplet Jobbforum samt Jesper Bryngelsson Hyresgästföreningen. Foto: My Welther