Pressinbjudan: Över 1700 underskrifter mot vinstuttag ur ABK överlämnas till KS

Nyheten om att Kristianstads kommunledning föreslagit att ta 30 miljoner kronor från ABK:s vinster för att finansiera kommunala satsningar under 2017 väckte stor reaktion hos Hyresgästföreningen. Sedan i onsdags förra veckan har vi drivit en protestkampanj där vi genom namninsamling vill visa vårt missnöje mot förslaget. I morgon klockan 12.45 lämnas bunten med namn över till kommunstyrelsen i foajén på rådhuset i Kristianstad. 

I sin kritik har Hyresgästföreningens menat att förslaget är orättvist mot hyresgästerna eftersom ett vinstuttag skulle innebära att kommunen finansierar sin verksamhet med hyresgästernas hyresinbetalningar. På detta sätt drabbas hyresgästerna av en dubbelbeskattning eftersom de redan betalar kommunskatt.

Kampanjen har drivits på flera fronter. Sedan i torsdag förra veckan har över 30 representanter från Hyresgästföreningen funnits på plats i bostadsområdena i Kristianstad för att samla in namnunderskrifter, något som genererat över 1300 signaturer. Och på Hyresgästföreningens webbplats och facebooksida har ytterligare omkring 400 personer skrivit under protesten.

– Under veckan som gått har vi mött ett enormt engagemang bland allmänheten i den här frågan. Väldigt många är upprörda och tycker det är fel att kommunen vill plocka ut pengar från ABK. Och namnunderskrifterna har kommit in från såväl hyresgäster som från villaägare, säger Leif Larsson som är vice ordförande i Hyresgästföreningen Kristianstad/Bromölla/Hörby och som kommer att delta vid överlämnandet av namnunderskrifterna.

Hyresgästförening har i sin kritik också lyft fram att pengarna borde få stanna i ABK så att de kan återinvesteras i renovering, underhåll och nybyggnation och på så sätt både vara till gagn för hyresgästerna och samtidigt bidra till kommunens utveckling, då ett starkt allmännyttigt bostadsbolag är ett bra verktyg för politiker när det gäller att påverka bostadsmarknaden.

– Vi hoppas att politikerna förstår allvaret i detta och att de lyssnar på medborgarna som på ett så här tydligt sätt protesterar mot förslaget om vinstuttag ur ABK, säger Leif Larsson.


För mer information, kontakta:

Petra Lundh, enhetschef - Kommunikation, bostadspolitik och lokal utveckling på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 070-630 74 60
Richard Mortenlind, regionchef på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 072-520 44 47

Överlämning av namninsamling

Tid: Onsdag den 28 september, kl. 12.45
Plats: Rådhus Skåne, i foajén.