Otillräcklig satsning på bostadsfrågorna i regeringens budget

Idag presenterade regeringen budgeten för nästa år. 55 miljoner satsas på regelförenklingar och kompetenshöjande åtgärder inom bostadsområdet och det är bra. Men fortfarande saknas till exempel större satsningar på hållbarhet i miljonprogramsområdena och förslag om att justera den ekonomiska obalans som råder mellan olika boendeformer.

Sverige har ett av de mest generösa systemen inom EU för stöd till det ägda boendet. Problemet är att det sker på det hyrda boendets bekostnad. Det ägda boendet har fram till idag fått nästan 40 miljarder per år genom rot-avdrag och ränteavdrag. Hyresrätten får noll kronor.

-Det är varken en rimlig eller särskilt rättvis fördelning av våra gemensamma resurser. Hyresrätten är i dag missgynnad skattemässigt och det behöver politiken åtgärda, säger Mariell Juhlin, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

-Det är dags att regeringen tar tag i de stora skattefrågorna och framför allt ser investeringar för att få fram fler bostäder som en del av en större samhällssatsning. Statsministern betonade samhällsbygget i den regeringsförklaring som hölls i förra veckan och då är bostadsfrågan en viktig del.

-Samhället kan investera i välfärd, arbetsmarknad och infrastruktur men har människor ingenstans att bo i närheten av sitt arbete så utvecklas inte samhället i den takt det skulle kunna utvecklas, säger Mariell Juhlin.

-Sveriges politiker behöver visa att bostadspolitiken är en angelägenhet för hela samhället och över partigränser. Det vore därför bra om bostadsministern återupptar de bostadspolitiska samtal som hölls i våras och fokuserar på blocköverskridanden överenskommelser. Men då krävs att även övriga partier är redo att återuppta samtalen.

-Vi måste öka byggandet rejält av bostäder som vänder sig till hushåll med normala och låga inkomster. Då krävs en massiv satsning på hyresrätter med rimliga hyror. Ett steg i den riktningen borde vara att samtliga större infrastruktursatsningar kopplas till krav på byggande av bostäder, inte minst hyresrätter, säger Mariell Juhlin.

För mer information, kontakta:

Mariell Juhlin chefsekonom Hyresgästföreningen 070-366 90 29

Anna Wennerstrand presschef Hyresgästföreningen 076-798 08 74