Ny modell för underhåll för 18 000 hyresgäster

Hyresgästföreningen och Familjebostäder i Göteborg har kommit överens om att införa en ny förbättrad modell för lägenhetsunderhåll. Modellen omfattar Familjebostäders drygt 18 000 hushåll i Göteborg och börjar gälla från den 1 april 2016.

Bakgrunden är att systemet med lägenhetsfonder som funnits sedan 1980-talet med tiden blivit omodernt och fungerat allt sämre. Både hyresgäster och Familjebostäder upplever dessutom att systemet varit otydligt och många  har känt missnöje.

Det nya lägenhetsunderhållet innebär att hyresgäster har rätt till målning/tapetsering av väggar, tak, golv, golvlister, fönster och dörrfoder i alla rum utom våtutrymmen efter 13 hela år. Allt övrigt underhåll är behovsstyrt, inklusive golv/mattor.

En nyhet är också att kostnaden för vissa tillval som hyresgästen vill göra tidsbegränsas till tio år. Därefter tas kostnaden för tillvalet bort från hyran. De tillval som är tidsbegränsade är köksluckor, stänkskydd, bänkskivor och innerdörrar.

- Det blir enklare och mer likvärdiga regler vilket innebär att det blir mer rättvist för alla hyresgäster oavsett var man bor. Nu får hyresgästen rätt till målning/tapetsering efter 13 år oavsett hur mycket pengar som skulle funnits i fonden och oberoende av lägenhetens skick, säger Linda Zackariasson, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen.

- Dessutom stärks möjligheten till inflytande avsevärt eftersom hyresgästerna själva kan vara med och välja tidsbegränsade tillval och även välja att tidigarelägga vissa underhåll mot en kostnad.

Om en hyresgäst till exempel vill få lägenheten målad eller tapetserad efter åtta år så får hyresgästen själv betala för de fem åren som återstår fram till nästa underhållstillfälle. Hyresgästen betalar alltså 5/13 av totalkostnaden medan Familjebostäder står för resterande 8/13. Av miljömässiga skäl kan dock ommålning/omtapetsering ske tidigast efter två år. En hyresgäst kan även få material utan kostnad för att själv måla om/tapetsera lägenheten efter åtta år. Men det är viktigt att arbetet är fackmannamässigt utfört.