Högre hyror gör fler människor bostadslösa

I januari påstod Fastighetsägarföreningens representanter Björn Söderholm och Hans Johansson att friare hyressättning skulle ge fler bostäder och gynna svaga grupper och flyktingar. I en senare debattartikel kallades vår kritik mot detta resonemang för en ”förvirrad attack”.

Ändå ges ingen tydlig förklaring till hur fastighetsägarens fria rätt att sätta hyror ska gynna de som i dag saknar bostad.

Vare sig man kallar det fri hyressättning eller marknadshyror är vi övertygade om att en reform liknande den Fastighetsägarna efterfrågar skulle leda till dramatiskt ökade hyror.

Enligt en rapport från Ramböll 2015 skulle snitthyrorna i Stockholms län stiga 40 procent om marknadshyror infördes.

Dessutom är nyproduktionshyrorna redan i dag så dyra att få hushåll har möjlighet att efterfråga dessa. I Västerås är den genomsnittliga presumtionshyran ungefär 8000 kronor i månaden för en nybyggd lägenhet på 60 kvadratmeter.

Det innebär att bara hälften av hushållen har råd med en sådan lägenhet, förutsatt att ingen ska betala mer än 40 procent av sin disponibla inkomst på boendet.

Utöver presumtionshyror är det dessutom lukrativt att förvalta bostadsfastigheter. 2015 låg totalavkastningen för bostadsfastigheter på 14,7 procent enligt IPD Svenskt Bostadsindex. Ändå byggs det för lite.

Det är inte oväntat att Fastighetsägarföreningen vill få rätten att fritt sätta hyror som de önskar men det är oärligt att hävda att detta är för att värna svaga grupper och flyktingar.

Vi är övertygade om att högre hyror gör fler bostadslösa – inte tvärtom.

TOMAS ÖSTLING, HYRESGÄSTFÖRENINGEN VÄSTERÅS

KRISTIINA KOISTILA, AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR VÄSTERÅS STAD

ELIN HEDÉN, KVINNOHUSET I VÄSTERÅS

VICKTORIA BAGI, TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD (TGVS)

ULRICA BLOMQVIST, VÄSTERÅS STADSMISSION