Hyresgäst fick hjälp med persienner

Hyresvärden ville inte åtgärda de slitna persiennerna i hyresgästens lägenhet. Hyresgästen fick hjälp av Hyresgästföreningen och har nu fått sina persienner lagade.

Hyresgästen i Blekinge ringde till Hyresgästföreningen för att få råd om sina slitna persienner. Hon ville gärna ha dem lagade, eftersom persiennerna både gav ett välbehövligt insynsskydd och hindrade lägenheten från att bli allt för varm soliga dagar.

Hyresgästföreningen talade om att det är hyresvärdens ansvar att laga hyresgästens persienner. Det var tydligt att de trasiga persiennerna orsakade brister i form av både insyn och för hög värme. Hyresvärden hade heller inte meddelat något om att hyresgästen skulle ansvara för persiennerna. Hyresgästen kontaktade därför hyresvärden, som dock fortfarande inte ville laga hennes persienner.

– Just persienner är många gånger lite komplicerat. Det är ofta så att hyresvärden skriver in i hyresavtalet att persiennerna inte ingår i förhyrningen. Det innebär att hyresgästen äger persiennerna och får underhålla dem själv. Om det däremot inte står något om persiennerna i hyresavtalet och det innebär en brist för hyresgästen när de är trasiga, måste hyresvärden laga dem, säger Josefin Andersson, ärendehandläggare på Hyresgästföreningen.

Efter diskussioner mellan hyresvärden och Hyresgästföreningen, har nu hyresgästen fått sina persienner lagade.


För mer information, kontakta gärna:
Josefin Andersson, ärendehandläggare på Hyresgästföreningen.
Telefon: 010-459 21 10
E-post: josefin.andersson@hyresgastforeningen.se