Regionordföranden: ”Inga motiv för hyreshöjningar”

2016 års hyreshöjningar var de lägsta på tio år. Nu drar förhandlingarna ingång om nästa års hyror och de ekonomiska förutsättningarna är mycket goda. ”I dagsläget ser vi inga motiv för hyreshöjningar”, förklarar Torbjörn Rönnkvist, ordförande för Hyresgästföreningen region Aros-Gävle.

Hyresgästföreningens riksomfattande kartläggning av bostadsbolagens ekonomi visar att det är mycket lönsamt att äga och förvalta fastigheter. Totalavkastningen på hyresbostäder i Sverige var enligt Svenskt Bostadsindex 10,6 procent år 2015.Räntorna har fortsatt sjunka till rekordlåga nivåer och vinsterna har aldrig varit större. Intresset för att investera i hyresfastigheter är fortsatt stort.

- Vi hoppas och tror att hyresvärdarna vill vara med och ta ansvar för att även hyresgästerna ska få ta del av de synnerligen goda ekonomiska förutsättningarna som råder, säger Torbjörn Rönnkvist.

Nästan tre miljoner av Sveriges befolkning bor i hyresrätt. Tillsammans betalar hyresgästerna över 100 miljarder i hyra varje år.

- En procents hyreshöjning urholkar hyresgästernas köpkraft med drygt en miljard kronor. Att hyresutvecklingen blir rimlig har därför stor samhällsekonomisk betydelse, påpekar Torbjörn Rönnkvist.


Kontaktpersoner

Torbjörn Rönnkvist, regionordförande, 070 – 369 93 65

Johan Lindahl, pressekreterare, 072 – 712 51 29

Hyresgästföreningen region Aros-Gävle omfattar Uppsala län, Gävleborgs län, Västmanlands län och Norrtälje kommun.