Ingen ska tvingas flytta efter renovering

Ingen ska tvingas flytta när deras hem renoverats. Det var det bärande budskapet när Hyresgästföreningens nätverk ”En stad vår stad” i går kväll arrangerade årets första Afternoon Tea.

Bara i Göteborgsregionen står cirka 14 000 lägenheter inför omfattande upprustningar. I hela landet handlar det om ungefär 300 000 lägenheter och kostnaden för att renovera beräknas av branschorganisationen Sabo till mellan 50 och 275 miljarder kronor.

  • Siffrorna varierar beroende på om man inkluderar energisparåtgärder som fördyrar upprustningarna eller inte, sade Hyresgästföreningens utredare Anna Hamrin.

Anna Hamrin refererade ur två större undersökningar om ombyggnationer och kunde konstatera att omkring 25 procent av dem som berörs av upprustningar känner sig tvingade att flytta eftersom de inte har råd med den nya högre hyran.

  • Ombyggnationer skapar stor stress, oro och en känsla av maktlöshet. Effekterna kan bli ökad trångboddhet och även för samhället följer en rad negativa konsekvenser som gentrifiering, segregation och utlåsningseffekter, sade Anna Hamrin.

Hyresgästföreningens förhandlingschef Pedram Kouchakpour berättade att organisationen jobbar på två fronter för att stärka hyresgästernas ställning vid ombyggnationer. För även om det på papperet ser ut som hyresgästen har ett tämligen starkt inflytande så är det i verkligheten precis tvärtom. Vid prövningar i hyresnämnden vinner i 99 fall av 100 hyresvärdarna.

  • Det behövs en maktförskjutning till hyresgästernas fördel och därför kräver vi ett starkare lagskydd som bland annat innebär ett lagstadgat krav på samråd och att hyresnämnderna ska ha större möjlighet att väga in de boendes perspektiv, sade Pedram Kouchakpour.
  • Nu pågår en utredning om hyresgästernas ställning som ska vara klar nästa år. Men nuet försvinner inte och därför verkar vi också för ökat inflytande inom ramen för dagens regelverk. Där vill vi framförallt få till hyresgästinflytande genom samråd och skriva ramavtal om inflytande.

Daniel Carlenfors från Pennygången i Högsbo och Therese Stenberg från Vita Björn i Majorna är båda aktiva i den ideella föreningen ”Alla ska kunna bo kvar”. Bägge betonade vikten av att hyresgäster som berörs av en ombyggnation verkligen organiserar sig lokalt och bedriver ett medvetet påverkansarbete.

  • Ju fler desto starkare, man kan inte göra detta själv, så det behövs sammanhållning, sade Therese Stenberg. Man måste också våga lyfta frågan politiskt för vår verklighet måste nå ut.

Daniel Carlenfors menade att om målet att ingen ska tvingas flytta ska uppnås måste utgångspunkten vara att upprustningen inte ska kosta en enda krona.

  • Hyresrättsinnehavarna har redan har betalat för renoveringen över husen livslängd. Den enda rimliga positionen är att fastighetsägarna renoverar till en god standard för alla utan att höja hyran en enda krona. Hyresgästerna ska inte betala två gånger för en renovering.
  • De har ju betalat hyra under minst 50 år och då måste man ju fråga sig vart de pengar som fanns i de tidigare underhållsfonderna tog vägen?

Ett återinförande av de skattefria underhållsfonder som tidigare fanns men som började beskattas under 1990-talet är ett av de krav Hyresgästföreningen driver. Dessutom vill föreningen att det Rot-avdrag som i dag utgår till ägt boende också ska omfatta hyresrätter och vill också se statliga stimulanser för energisparåtgärder.

Bildtext: Intresset var stort när Hyresgästföreningens nätverk "En stad vår stad" arrangerade Afternoon Tea på temat ombyggnationer. För första gången hölls arrangemanget i Hyresgästföreningens nya publika lokaler Arena: Första Lång. Foto: My Welther