Hyresförhandlingarna för tre miljoner hyresgäster igång: Goda ekonomiska förutsättningar för fastighetsägarna

2016 års hyreshöjningar var de lägsta på tio år. Inför årets förhandlingar är de ekonomiska förutsättningarna liknande.

Hyresgästföreningens riksomfattande kartläggning av bostadsbolagens ekonomi visar att det är mycket lönsamt att äga och förvalta fastigheter. Totalavkastningen på hyresbostäder i Sverige var enligt Svenskt Bostadsindex 10,6 procent år 2015. Räntorna har fortsatt sjunka till rekordlåga nivåer och vinsterna har aldrig varit större. Intresset för att investera i hyresfastigheter är fortsatt stort.

- I dagsläget ser vi inga motiv för hyreshöjningar. Vi hoppas och tror att hyresvärdarna vill vara med och ta ansvar för att även hyresgästerna ska få ta del av de synnerligen goda ekonomiska förutsättningarna som råder, säger Hyresgästföreningens förhandlingschef Erik Elmgren.

Nästan tre miljoner av Sveriges befolkning bor i hyresrätt. Tillsammans betalar hyresgästerna över 100 miljarder i hyra varje år. Sex av tio personer som bor i hyresrätt är ensamstående vilket innebär att mer än varannan hyra bärs av en ensam inkomst.

 - En procents hyreshöjning urholkar hyresgästernas köpkraft med drygt en miljard kronor. Att hyresutvecklingen blir rimlig har därför stor samhällsekonomisk betydelse, säger Erik Elmgren.

De ekonomiska förutsättningarna för de olika boendeformerna är mycket olika. Sammantaget subventionerar staten det ägda boendet med 35 miljarder kronor per år medan hyresrätten inte har något liknande stöd. Både kommuner och stat behöver agera för att hyresrätten ska få bättre ekonomiska villkor.

- Hyresförhandlingarna påverkas av politiska beslut och ekonomiska förutsättningar i omvärlden. Vi vill att hyresrätten ska fortsätta vara ett attraktivt och efterfrågat boende. Det kräver att stat och kommun fattar långsiktiga beslut som tryggar hyresrättens status, säger Erik Elmgren.

En tredjedel av hyran går idag till kostnader som är beroende av kommunala taxor och avgifter, som värme, el, VA och avfall.

- De ekonomiska förutsättningarna måste blimer balanserade mellan upplåtelseformerna. Kommunerna måste också satsa på sina allmännyttiga bostadsbolag. Utförsäljningar och höga vinstuttag gör det både svårare att bygga och att driva en kommunal hållbar bostadspolitik, säger Erik Elmgren.

I årets förhandlingar ingår också att implementera det regeringsuppdrag som slutfördes i våras om att utveckla hyressättningen. Bland annat innebär det att tidsfrister i förhandlingarna införs och att insatser görs av parterna för att förebygga tvister. Parterna har ett stort ansvar för utveckla och vårda hyressättningen och förhandlingssystemet.


Mer information

Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen 070 623 02 15