​Hyresgästföreningen region Stockholm lämnar motbud till Fastighetsägarna

I förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen region Stockholm och Fastighetsägarna Stockholm om ett ramavtal för 2017 års hyror, har Hyresgästföreningen presenterat ett motbud. Budet som ligger på 0,55 procent är ett svar på Fastighetsägarnas yrkande på 2,5 procents hyreshöjning.

– Med 0,55 procent skulle privata fastighetsägare få lika stor total höjning som de allmännyttiga bostadsbolagen har fått under 2016 och 2017, säger Simon Safari, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm. De privata har generellt sett högre hyror och mindre nöjda hyresgäster, det finns inget skäl till att de skulle få mer än de allmännyttiga bolagen.

– Vi går in med ett seriöst bud direkt för att inte dra ut på förhandlingarna i onödan. De allmännyttiga bostadsbolagen klarar sig utmärkt på dessa nivåer, så vi är trygga med att de privata fastighetsägarna också gör det.

Statistik från SCB visar att det råder en stor orättvisa bland boende i olika boendeformer. Under 2013 gick 27,4 procent av hyresgästernas inkomst till boendet. Motsvarande siffra för bostadsrättsinnehavare var endast 18,8 procent och för boende i äganderätt 16 procent.

Samtidigt rapporterar IPD Svenskt Bostadsindex att lönsamheten för fastighetsägare aldrig har varit så god som nu. Under 2015 var totalavkastningen för hyresfastigheter i Stor-Stockholm 15,2 procent!

– Hyresvärdarnas ekonomi är bättre än hyresgästernas. Varför skulle vi då elda på fastighetsägarnas vinster ytterligare med höga hyreshöjningar? säger Simon Safari.

För mer information, kontakta:

Simon Safari
Ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-301 61 50

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84