Läget i hyresförhandlingarna: Yrkanden och överenskommelser per 27 december 2010

Här nedan följer det aktuella läget i årets hyresförhandlingar.

Allmännyttan  
Antal företag med yrkande 197  
Antal lägenheter med yrkande 574 221  
Vägt yrkande för dessa lägenheter 3,52%  
      
Antal företag med överenskommen hyra 120  
Antal lägenheter med överenskommen hyra 249 143  
Vägd hyresförändring för dessa 2,14%  
Vägd hyresförändring helår 2,14%

I bifogade fil hittar du samtliga yrkanden och överenskommelser som gjorts mellan Hyresgästföreningen, de kommunala bostadsbolagen och de privata fastighetsägarna i hela Sverige fram till den 27 december. För mer information om hur vi förhandlar kan du gå in här:

http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/vad_gor_vi/Sidor/vi-forhandlar-din-hyra.aspx

För mer information, kontakta:

Göran Svensson, förhandlingsansvarig 070-301 60 43