"Underskatta inte er styrka"

Se till att synas och höras i debatten och försök få till en så bra renovering som möjligt. Då skulle Vita Björn-modellen kunna framstå som ett positivt exempel för hela landet vilket vore fantastiskt.

Det rådet fick hyresgästerna i samrådsgruppen på Vita Björn i Majorna i Göteborg när de under gårdagen fick besök av vänsterledaren Jonas Sjöstedt.

Jonas Sjöstedt var på plats för att ta del av hyresgästernas åsikter och erfarenheter av stundande renoveringar. Han sade sig också vara väl insatt i den problematik som alltför många hyresgäster hamnar i när deras hyresvärdar vill genomföra genomgripande renoveringar.

  • Renoveringar som innebär att många tvingas lämna sina hem får stora sociala konsekvenser, slår sönder sociala nätverk och tränger ut låginkomsttagare, sade Jonas Sjöstedt. Hyresgästerna är för svaga i förhållande till fastighetsägarna så vi måste hitta lösningar så att alla kan bo kvar.

Renovering till betydligt högre standard var precis vad fastighetsägaren Wallenstam ursprungligen tänkte sig i de 380 hyreslägenheterna längs Bangatan. Ursprungsbudet var att det skulle innebära hyreshöjningar på mellan 25-60 procent.

Det fick de boende att protestera och att organisera sig och en samrådsgrupp som för hyresgästernas talan bildades. Så småningom kom också en dialog med hyresvärden i gång.

  • Jag tycker inte att det går att klaga på Wallenstam, höstens dialog har varit så bra som man kan begära. Det är ett lovvärt försök, tyckte flera i samrådsgruppen men konstaterade samtidigt att utgångspunkterna för dialogen skiljer sig åt.

  • Vi är inte jämbördiga i dialogen, för oss handlar det om våra hem och våra liv. Fastighetsägarna tjänar ju på att vi bor kvar så länge som möjligt, var några av de åsikter som fördes fram av de boende under samtalet.

Flera i gruppen menar också att frågan om renovering inte enbart handlar om vad som ska hända med de hus de själva bor i utom om betydligt större frågor som segregation, gentrifiering och om att bygga ett socialt hållbart samhälle.

  • Vi vill prata om vilken stad vi vill leva i, sade Anna Tiger, aktiv i samrådsgruppen.

Wallenstam har inför renoveringen erbjudit flera olika nivåer med till- och frånval på varje nivå att välja bland, och enligt hyresgästerna finns också ett alternativ som enbart innebär stambyte. Stambyte utgör normalt underhåll och berättigar i sig inte till någon hyreshöjning. Men Fredrik Nord i samrådsgruppen menar att det inte är så enkelt.

  • För att komma åt stammarna måste man slå sönder badrumskaklet. När man sedan sätter upp nytt blir det ett nytt ytskikt som anses vara standardhöjande och ger rätt att höja hyran. Så det system som ska skydda hyresgästerna slår i stället mot oss och det är ju helt orimligt.

Jonas Sjöstedt menade dock att dagens bruksvärdessystem är betydligt mycket bättre än de marknadslösningar som Fastighetsägarna och flera politiska partier förespråkar och uppmanade de boende att stå på sig och göra allt de kan för att få till en bra renovering.

  • En seriös fastighetsägare är rädd om sitt rykte så underskatta inte er styrka.

Bilden: Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt i samtal med hyresgäster från samrådsgruppen på Vita Björn i Majorna. Foto: Erik Yngvesson