" Allmännyttan behövs - nu mer än någonsin"

De kommunägda allmännyttiga bostadsbolagen har inte alls spelat ut sin roll. Snarare tvärtom. En stark allmännytta behövs även i fortsättningen, inte minst för att få fart på bostadsbyggandet.

Om det var de allra flesta av de många talare och debattörer som avlöste varandra under heldagseminariet ”Nyttan med allmännyttan” överens om.

  • Allmännyttan kan naturligtvis inte ensam stå för stadsutveckling och bostadsbyggande. Men allmännyttan kan ta ett jättestort ansvar och då spelar ägandet stor roll eftersom ägande ger makt, konstaterade till exempel Ulf Kamne, miljöpartistisk ordförande i byggnadsnämnden i Göteborg.

Under seminariet, som hölls i Eriksbergshallen i Göteborg i förra veckan, presenterade en rad av de forskare som ingått i branschorganisationen Sabo:s stora forskningsprojekt ” Nyttan med allmännyttan” sina resultat och slutsatser.

Det handlade om allt från redovisningsprinciper till allmännyttans uthyrningskrav där forskarna kunnat konstera att de hos många bolag är alltför stelbenta och inte alls står i samklang med hur dagens arbetsmarknad ser ut.

Seminariedagens sista programpunkt handlade om framtiden för allmännyttan.

  • Marknaden har inga incitament för att bygga bort bostadsbristen och vi behöver växla upp vårt byggande, konstaterade Mariette Hilmersson, vd för Framtiden-koncernen där de fyra allmännyttiga bostadsbolagen i Göteborg ingår.
  • De senaste åren har allmännyttan inte byggt så mycket utan i stället jobbat mycket med förvaltning. Nu behöver vi bygga mycket kvantitativt men till rimliga hyror och även satsa på mer blandade upplåtelseformer som till exempel kooperativa hyresrätter och byggemenskaper.

Anna Lönn Lundbäck, Hyresgästföreningens regionchef, menade att allmännyttan har en mycket viktig roll att spela, både när det gäller nybyggnation och renoveringar.

  • Allmannyttans uppdrag är ju just att vara allmännyttig och att försörja alla medborgare med bostäder. Här är ju världens chans att vara föregångare både när det gäller nybyggnation men inte minst när det gäller renoveringar. Människor måste kunna bo kvar i sina hem.
  • Framtiden-koncernen har det ju inte direkt knapert så allmännyttan har de finansiella muskler som behövs för att bygga om och bygga nytt, sade Anna Lönn Lundbäck.

2011 ändrades lagstiftningen vilket innebär att allmännyttan numera ska drivas enligt affärsmässiga principer samtidigt som det allmännyttiga syftet och samhällsansvaret ska kvarstå. Det har skapat en stor osäkerhet och olika tolkningar av hur lagen ska tillämpas.

Det var ett av skälen till att Sabo initierade forskningsprojektet Nyttan med allmännyttan. En bärande slutsats från projektet är att det finns ett stort handlingsutrymme för kommuner och kommunala bostadsaktiebolag att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar och socialt ansvarstagande.

När Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö högskola, summerade seminariedagen ställde han den retoriska frågan:

  • Om inte allmännyttan kan vara annorlunda vad ska vi då ha den till?

Seminariedagen var ett samarrangemang mellan Framtiden-koncernen, Hyresgästföreningen och Göteborgs Stad.

Bilden: Professor Tapio Salonen var en av de många forskare och debattörer som medverkade under seminariet "Nyttan med allmännyttan". Foto: Johan Öhman