Debatt: Goda bostäder till alla – oavsett inkomst och härkomst

Den akuta bostadskris som präglar praktiskt taget hela landet kräver extraordinära åtgärder. Därför är beskedet från regeringen att den kommer inleda blocköverskridande samtal ett steg på rätt väg.

Redan innan Sverige blev fristad för många av dem som flyr krigets Syrien rådde en mycket allvarlig situation på bostadsmarknaden. Antalet hemlösa har ökat dramatiskt. Byggandet av hyresrätter med rimliga hyror har under en längre tid varit mycket begränsat och idag saknar 353 000 unga vuxna egen bostad.

Bostadskrisen testar solidariteten på alla nivåer; i bostadsområden, skolor, offentliga miljöer och på arbetsplatser. Dagens situation, där olika grupper ställs mot varandra, är djupt olycklig. Vi får inte låta de stora migrationsströmmarna till Sverige och den akuta bostadsbristen bli en ursäkt för att undergräva konsumentens ställning på bostadsmarknaden och införa marknadshyror bakvägen.

Nyligen påstod Björn Söderholm och Hans Johnson från Fastighetsägarna i en debattartikel att marknadshyror skulle gynna "de svagaste grupperna på bostadsmarknaden" och att vi med fri hyressättning skulle "klara av en sådan extraordinär flyktingsituation på ett bättre sätt än vi gör i dag".

Det är en magstark retorik som väcker många frågor. På vilket sätt gynnas flyktingar och ”svaga grupper” av att nybyggda, redan idag dyra, hyresrätter tillåts bli ännu dyrare? Hur gör marknadshyror det lättare att hitta bostad för hemlösa, våldsutsatta kvinnor eller ensamstående låginkomsttagare? Hur kommer de tre miljoner människor som idag bor i hyresrätt påverkas av detta hyressättningsexperiment?

Den som inte hört Fastighetsägarna argumentera för marknadshyror tidigare kanske kan luras att tro att deras nyvunna engagemang för svaga grupper och flyktingar är ett uttryck för något annat än medlemsföretagens kortsiktiga vinstintressen. Men bakom alla ord om ”hyresregleringens” avskaffande och friare hyressättning döljer sig ingen grandios altruism.

Redan idag sätts hyran för en nybyggd lägenhet med hjälp av så kallad presumtionshyra. Det innebär att fastighetsägarna tar ut betydligt högre hyror på nyproducerade lägenheter och har rätt att anpassa hyran så att de garanteras en god avkastning på sitt bestånd.

Problemet är således inte att nybyggda bostäder är för billiga. Problemet är att de som saknar bostad inte har råd att efterfråga de få och dyra hyresrätter som finns tillgängliga. Lösningen på det problemet är inte att släppa hyressättningen fri. Lösningen är ökade offentliga investeringar som kan överbrygga marknadens misslyckanden och få fart på byggandet av bostäder med rimliga hyror.

Bostadskrisen gör det nödvändigt att politikerna sätter ideologin åt sidan och i praktisk handling visar att det finns en politisk vilja och målsättning att säkra goda bostäder för alla oavsett inkomst och härkomst.

Tomas Östling, Hyresgästföreningen Västerås

Kristiina Koistila, Akademikerförbundet SSR Västerås

Elin Hedén, Kvinnohuset i Västerås

Vicktoria Bagi, Tillsammans gör vi skillnad (TGVS)

Ulrica Blomqvist, Västerås stadsmission