Läget i årets hyresförhandlingar: Yrkanden och överenskommelser fram till 26 januari

Hittills har 173 allmännyttiga bostadsbolag kommit med yrkanden om hyreshöjningar på i snitt 1,96%. Förra året begärde de kommunala bostadsföretagen 2,22% i hyreshöjningar. 160 kommunala bolag med sammanlagt över en halv miljon lägenheter skrivit överenskommelser om ny hyra med en hyresökning på 0,58 procent i genomsnitt.

Hyresgästföreningen har inför årets förhandlingar noga analyserat den svenska samhällsekonomin men även genomfört en riksomfattande kartläggning av bostadsbolagens ekonomi. Förmodligen har det aldrig varit lönsammare att äga och förvalta fastigheter än nu. Avkastningen är rekordhög, räntorna rekordlåga och vinsterna har aldrig varit större.

Samma bild ger IPD fastighetsindex och Svenska Bostadsfonden. Det finns därför all anledning för bolagen att visa återhållsamhet i årets hyresförhandlingar.

- För hyresgästernas är det goda nyheter att förhandlingsöverenskommelserna ligger på så pass rimliga nivåer, säger Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

- Det bekräftar dessutom bara vår bild av läget - att det är extremt låga höjningar eller inga höjningar alls för 2016 som gäller. Det är dags för landets hyresgäster att få ta del av de synnerligen goda ekonomiska förutsättningarna.

- I år fokuserar vi särskilt på förvaltningskvalitet i våra diskussioner med fastighetsägarna, det finns stora variationer mellan bolagen enligt undersökningar vi har gjort. Hur fastighetsägaren sköter om sitt hus är något som hyresgäster genom alla år satt ett väldigt högt värde på och den vardagliga förvaltningen utgör en viktig del i många hyresgästers upplevda trygghet och trivsel, säger Erik Elmgren.

-Sveriges tre miljoner hyresgäster betalar mer än 110 miljarder kronor i hyra varje år. Två procents hyreshöjning urholkar hyresgästernas köpkraft med drygt två miljarder kronor. Att hyresutvecklingen hålls på rimliga nivåer har därför stor samhällsekonomisk betydelse, säger Erik Elmgren.

Så här ser sammanställningen ut av de yrkanden och överenskommelser som gjorts fram till 26 januari:

Allmännyttiga
Antal företag med yrkande 173
Antal lägenheter med yrkande 535 359
Vägt yrkande för dessa lägenheter 1,96%
Antal företag med överenskommen hyra 160
Antal lgh med överenskommen hyra502 611 
Vägd hyresförändring för dessa0,58%
Tvister24
Privata
Antal företag med yrkande 171
Antal lägenheter med yrkande 254 545
Vägt yrkande för dessa lägenheter 2,06%
Antal företag med överenskommen hyra 108
Antal lgh med överenskommen hyra85 029
Vägd hyresförändring för dessa0,57%


För mer information, kontakta:

Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen 070-623 02 15