Snart dags för inflyttning i Arena: Första Lång

I februari flyttar Hyresgästföreningen i västra Sverige till sitt nya regionkontor i Göteborg. Samtidigt öppnar vi dörrarna till en helt ny mötesplats för hem- och samhällsutveckling – Arena: Första Lång.

Det nya kontoret på Första Långgatan 17 B ligger bara ett par steg bort från de tidigare lokalerna på nummer 21. Men innehållsmässigt håller vi på att göra en stor och spännande förflyttning. Vi flyttar inte bara till ett nytt och fräscht kontor med arbetsplatser och mötesrum för både förtroendevalda och anställda. Vi har också passat på skapa en ny spännande mötesplats där vi kommer att bjuda in till kreativa och viktiga samtal om boendet och samhället.

  • Det har varit ett oerhört spännande år 2015, där alla saker som vi hade en vision om har börjat falla på plats. Vi håller på att förverkliga drömmen om en arena där vi får möjlighet att diskutera hemmet i ett större sammanhang, med fokus på trygghet, inflytande och gemenskap, säger flyttgeneral Tony Praetorius.

Inflyttningen sker i mitten av februari och nyckelrollen får de fyra personerna i vårt nybildade serviceteam. De ansvarar för att fylla vår nya arena med aktiviteter tillsammans med förtroendevalda, medlemmar och allmänhet.

  • Vi blir ett team vilket innebär ett helt nytt sätt att jobba än tidigare. Målet är att ge våra besökare den bästa service som finns, så att de får ett professionellt och personligt intryck av Hyresgästföreningen.
  • Samtidigt vill vi att våra förtroendevalda ska se arenan som sin egen, och vårt jobb blir att skapa de bästa förutsättningarna för detta, säger Anna Berggren, programansvarig med fokus på aktiviteter för våra förtroendevalda, medlemmar och anställda.

Hyresgästföreningens står inför stora utmaningar de närmaste åren, med mängder av ombyggnationer, en alarmerande bostadsbrist och starka aktörer som vill ta bort det nuvarande förhandlingssystemet.

  • Vi ska öppna upp oss mot allmänheten och andra aktörer, bland annat genom att belysa vikten av hem och trygghet ur ett bredare och mänskligare perspektiv. Ett hem är en mänsklig rättighet, tyvärr tenderar det att hamna i skymundan i den bostadspolitiska debatten som ofta är väldigt teknisk och därmed exkluderande. Det vill vi ändra på, säger Erik Normark, programansvarig för arenans externa aktiviteter.
  • På så sätt sammanfaller visionen för Arena: Första Lång med Hyresgästföreningens förnyelse- och framtidsarbete, och vår målsättning att vi ska betyda mer för fler.

Bilden: Serviceteamet från vänster: Anna Berggren, Raymond Carlsson, Erik Normark och Katarina Wålemark. Foto Johan Öhman