Myten om rörligheten på bostadsmarknaden

Problemen på bostadsmarknaden beror på att det byggs för lite, inte på att hyresgäster flyttar för sällan.

Jag blir så trött på att höra från vissa ihärdiga debattörer inom bostadspolitiken att om bara hyresgästerna byter bostad oftare, så löser vi bostadskrisen. Jag vet inte vad som får dem att tro att det sitter en massa hyresgäster som bor någon annanstans än där de vill. Det lyfts ofta fram att hyresgästerna skulle vara mindre benägna att röra på sig än andra, men det är precis tvärt om, något som den oberoende rapporten Rörligheten på den svenska bostadsmarknaden av Ramböll Management Consulting tydligt bevisar.

Mellan åren 1999 och 2012 har rörligheten konstant varit högre för boende i det hyrda beståndet än för boende i det ägda beståndet. I snitt var skillnaden 13 procentenheter högre och skillnaden gäller över hela landet, för alla inkomstnivåer och för alla utbildningsnivåer.

Man undrar därför varför man så enträget fortsätter att diskutera hur man ska kunna få fler hyresgäster att flytta ifrån sina hem. Det är ju inte så att vi löser problemet genom att byta bostad med varandra. Nej det är givetvis bristen på bostäder som är det avgörande och då är den enda långsiktiga lösningen att bygga fler bostäder och inte att vi flyttar omkring.

Man kan också fråga sig varför man resonerar på det här sättet när det gäller hyresgäster. Vi som varit med ett tag minns debatten om änkan på skäret och fastighetsskatten. Då var resonemanget att man inte kunde ta beslut som tvingade människor från hus och hem. Nu när man talar om de som bor i hyresrätt är tongångarna helt annorlunda, då kräver man beslut som ska tvinga hyresgästerna att flytta på sig. Kan det vara så att dessa debattörer inte ser hyresgästens bostad som hus och hem till skillnad från ett ägt boende?

Borde inte det faktum att folk inte flyttar allt för ofta ses som något positivt, det borde ju för det mesta innebära att folk trivs i sina hem. Bara för att jag bor i en hyresrätt innebär det inte att jag inte har ett hem som jag vill stanna kvar i och det innebär inte heller att jag har en önskan om att flytta omkring vart och vartannat år. Min bostad är mitt hem oavsett om jag hyr eller äger det.

Björn Johansson
Ordförande Hyresgästföreningen region Sydost
Telefon: 010-459 21 39
E-post: bjorn.johansson4@hyresgastforeningen.se