Efterlyses: en helhetssyn på bostadspolitiken

Beskedet om att allianspartierna hoppar av de bostadspolitiska samtal som har pågått under fyra månader är ett bakslag för både politiken och alla dem som desperat söker efter någonstans att bo, menar Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder.

-Bostadspolitiken är i stort behov av gemensamma långsiktiga lösningar och stabila överenskommelser, och inte minst en helhetssyn. Därför är det beklagligt att politiken inte klarar av att ta ansvar och komma fram till hållbara gemensamma lösningar för att minska bostadsbristen, säger Marie Linder.

-Det är inte bara alla de som saknar bostad som förlorar på att politiken inte kan komma överens. De tre miljoner människor som redan bor i landets hyresrätter behöver också långsiktiga spelregler för att kunna planera sin vardag och inte minst sin privatekonomi. Den långsiktigheten ger dagens hyressättningssystem. Därför är det positivt att de förslag som idag ändå presenterats från regeringen ligger inom ramen för detta.

Ett flertal av de förslag regeringen presenterade säger sig alliansen kunna ställa sig bakom.

-Nu är det viktigt att förslagen processas vidare i riksdagen och att landets riksdagsledamöter tar ansvar för sakpolitiken. Regering och opposition måste komma överens i de frågor där det uppenbarligen finns en samsyn. För de som drabbas värst av bristen på ansvarstagande är alla de som idag saknar en bostad, säger Marie Linder.

Hyresgästföreningen är positiv till flera av de förslag som nu finns uppe till diskussion. Det handlar till exempel om kommuners möjligheter att reglera upplåtelseform redan i detaljplanen, större krav på kommunal planering, att statlig mark i större utsträckning ska kunna användas för bostadsbyggande, förenklad kontroll av serietillverkade hus och att statliga bolag ska bidra mer aktivt till bostadsbyggande.

-Det är också positivt att regeringen har ställt sig bakom parternas förslag från Stråth-överenskommelsen som ju i sig borgar för långsiktighet och gemensamma spelregler, säger Marie Linder.

-Däremot är det tveksamt med nyttan av ett slopat tak för uppskovsbeloppet. Det hade varit bättre om regeringen tillsammans med övriga partier hade tagit ett större grepp och bestämt sig för en rejäl skatteöversyn och en stabil överenskommelse på området. Det är dessutom något parterna har efterfrågat länge. Investeringsstödet till nyproduktion bidrar visserligen till lite bättre balans mellan olika upplåtelseformer men på det området finns det mer att göra, säger Marie Linder.