Hyresgäster från Gävleborg på förbundsstämma i Trollhättan

Idag börjar Hyresgästföreningens förbundsstämma i Trollhättan. Då samlas 150 ombud från hela landet för att ta ställning till ett nittiotal motioner och för att välja ny förbundsstyrelse. ”Vi måste får fler att engagera sig för allas rätt till en god bostad”, säger Torbjörn Rönnkvist, ordförande för Hyresgästföreningen region Aros-Gävle och en av tre ombud från Gävleborg.

Hyresgästföreningen är en stark folkrörelse med över en halv miljon medlemmar. Ändå är en av de viktigaste frågorna på årets stämma hur föreningen ska lyckas få fler av medlemmarna att engagera sig. Enligt Torbjörn Rönnkvist handlar det om att öppna upp verksamheten och hitta nya arbetssätt.

- Vi vill ta en större plats i den offentliga debatten. Rätten till bostad är en av vår tids viktigaste välfärdsfrågor och därför behöver landets tre miljoner hyresgäster också få säga sitt, säger Torbjörn Rönnkvist.

Stämman äger rum på Folkets Hus Kulturhuset i Trollhättan och inleds kl 15.00 den 17 juni och pågår till söndag den 19 juni kl 15.00.

Ombud från Gävleborgs län: Torbjörn Rönnkvist (Sandviken), Mattias Persson (Gävle), Erik Wirén (Hofors)

Torbjörn Rönnkvist, 070 – 684 96 82