Hyresgäster från Västmanland på förbundsstämma i Trollhättan

Idag börjar Hyresgästföreningens förbundsstämma i Trollhättan. Då samlas 150 ombud från hela landet för att ta ställning till ett nittiotal motioner och för att välja ny förbundsstyrelse. ”Nya arbetssätt och en större öppenhet skulle kunna göra att ännu fler engagerade sig för ett bättre boende”, säger Veronica Blom som är en av tre ombud från Västmanlands län.

Hyresgästföreningen är en stark folkrörelse med över en halv miljon medlemmar. Ändå är en av de viktigaste frågorna på årets stämma hur föreningen ska lyckas få fler av medlemmarna att engagera sig. Enligt stämmoombudet Veronica Blom handlar det om att öppna upp verksamheten och hitta nya arbetssätt.

- Engagerade hyresgäster är det bästa receptet för ett bättre boende och mer integration, säger Veronica Blom från Västerås.

Stämman äger rum på Folkets Hus Kulturhuset i Trollhättan och inleds kl 15.00 den 17 juni och pågår till söndag den 19 juni kl 15.00.

Ombud från Västmanlands län: Veronica Blom (Västerås), Marie Ytterberg (Hallstahammar), Lilian Eriksson (Kungsör)

Veronica Blom, 070 – 243 47 69